Στηρίξτε μας

Θέμα απαγόρευσης αιχμαλωσίας κητωδών θέτουν δύο βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο του ΥΠ.Α.Α.Τ.

18 Απριλίου 2016 23:42 | Επικαιρότητα
Θέμα απαγόρευσης αιχμαλωσίας κητωδών θέτουν δύο βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Το θέμα της απαγόρευσης της αιχμαλωσίας κητωδών (δελφινιών, φαλαινών) και της εκμετάλλευσης τους (βλέπε δελφινάριο στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο) έθεσαν σήμερα δύο βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ο Γιώργος Δημαράς και Γιώργος Πάντζας ζητώντας και προτείνοντας να μπει αυτός ο όρος αυτός ως προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».

Θυμίζουμε ότι αν και στη χώρα μας απαγορεύονται οι παραστάσεις με ζώα (βλέπε τσίρκο) εντούτοις στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο αιχμάλωτα δελφίνια κάνουν κωλοτούμπες στην κυριολεξία δήθεν για εκπαιδευτικό σκοπό γι’ αυτό και οι βουλευτές ζητούν να υπάρξει ρητή αναφορά σε νόμο και γι' αυτά τα είδη ζώων ώστε να σταματήσει η κακοποίηση τους.

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης τους οι δύο βουλευτές επισημαίνουν το αυτονόητο ότι οι «συμπληρωματικές διατάξεις αποσκοπούν στην πληρέστερη κάλυψη της απαγόρευσης χρήσης ζώων σαν υποκείμενα εκδηλώσεων και δημόσιων θεαμάτων:

Υπό το πνεύμα αυτό προστίθενται επαγωγικά στην έννοια "της απαγόρευσης των παραστάσεων" τα τσίρκα και τα δελφινάρια, τα οποία στο πλαίσιο των προσφερόμενων υπηρεσιών τους περιλαμβάνουν και χρήση διαφόρων ζώων (χερσαίων ή θαλάσσιων), τα οποία εξαναγκάζουν με χρήση βίας σε εκτέλεση θεαμάτων με σκοπό το κέρδος και υπό, συχνά, απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και, σε κάθε περίπτωση, εντελώς ξένες προς την βιολογία τους και τον φυσικό προορισμό τους.

Ειδικά δε, η απαγόρευση αιχμαλωσίας κητωδών και θαλάσσιων θηλαστικών κρίνεται επιβεβλημένη όχι μόνο λόγω της βιολογικής ιδιαιτερότητας των ζώων αυτών αλλά και για λόγους εναρμόνισης του εσωτερικού μας δικαίου με διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις.

Η προσθήκη αυτοτελούς άρθρου 13Α, με το οποίο επιβάλλεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας της δραστηριότητας ως κύρωση σε περίπτωση παράβασης των ουσιαστικών διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του νόμου, κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματική εφαρμογή του και την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού αυτού. Τέλος, με το άρθρο 14, στο μεν πρώτο εδάφιο ορίζεται πλέον νέα κεντρική αρχή αρμόδια για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, δεδομένου ότι, όπως προέκυψε από την σχετική εμπειρία, με το προηγούμενο καθεστώς εμφανίστηκαν κατ’ επανάληψη στοιχεία σύγχυσης μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων, στο δε δεύτερο εδάφιο παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του νόμου.

Οι δύο βουλευτές στην τροπολογία – προσθήκη ζητούν να περιλαμβάνονται τα εξής: «Συμπληρωματικές Διατάξεις (N. 4039/2012 (ΦΕΚ 15Α’) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32Α’)

Άρθρο 12

§ 4. Ειδικά, απαγορεύεται η λειτουργία τσίρκων, δελφιναρίων καθώς και οι παραστάσεις και παντοειδείς εκδηλώσεις µε χρήση ή συμμετοχή κάθε είδους κητωδών ή εν γένει θαλάσσιων θηλαστικών ακόμη και εάν έχουν ως περιεχόμενο µη κερδοσκοπικούς σκοπούς, ήτοι επιστημονικούς, ενημερωτικούς, θεραπευτικούς ή εκπαιδευτικούς.
Περαιτέρω, για τα κητώδη ή εν γένει τα θαλάσσια θηλαστικά, απαγορεύεται, επιπλέον, η δημόσια έκθεση, η επίδειξη και η διατήρησή τους σε συνθήκες αιχμαλωσίας, με εξαίρεση την προσωρινή αιχμαλωσία ατόμων που χρήζουν περίθαλψης μόνο για το απαιτούμενο διάστημα και από εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς, χωρίς δημόσια έκθεση και με τη δέσμευση της απελευθέρωσής τους στο περιβάλλον μετά το πέρας της περίθαλψης.

§ 5. Σχετικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ανακαλούνται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευσή του.

Άρθρο 13Α
Εάν η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτελείται κατά παράβαση των απαγορευτικών διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του παρόντος, διατάσσει τη μεταφορά των ειδών στον τόπο προέλευσής τους με δαπάνες της επιχείρησης, αλλιώς ανακαλεί την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αυτής.

Άρθρο 14
Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των άρθρων 12, 13 και 13Α είναι η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τυχόν θέματα προστασίας και μεταφοράς ειδών της παρ. 4, του άρθρου 12 του παρόντος θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα εκδοθεί εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος».

Διαβάστε επίσης:

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: Φωτογραφική διάταξη για να εκμεταλλεύονται «νόμιμα» τα δελφίνια στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Ζητούν από τον υπουργό Περιβάλλοντος να τερματίσει την κακοποίηση των δελφινιών στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Διαμαρτυρήθηκαν για την αιχμαλωσία και την κακοποίηση των δελφινιών και στην Ελλάδα (βίντεο)

Δεκάδες ζώα παρανόμως αιχμάλωτα στα κλουβιά του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου

Τι κρύβεται πίσω από την «εκπαιδευτική» αξία των ζωολογικών κήπων;

Π.Κ.Α.Κ.: Ανέφικτη η ευζωία των δελφινιών που ζουν αιχμάλωτα

Ζωολογικοί κήποι για ανθρώπους; Φυσικά και υπήρξαν!

Τα άγρια ζώα κινδυνεύουν στους ζωολογικούς κήπους

Ένα δελφίνακι - αντικείμενο διασκέδασης και πλουτισμού γεννήθηκε στο Αττικό Πάρκο

Τα δελφίνια δεν «εκπαιδεύουν» απλώς παιδεύονται κύριε υπουργέ!

Η αιχμαλωσία σκοτώνει: 4 δελφίνια νεκρά στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Γιατί η MOm συνεργάζεται με το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο;

Γ. Τσιρώνης αν. υπουργός Περιβάλλοντος: «Το κυνήγι είναι εκ του περιττού»

Η αιχμαλωσία σκοτώνει: 4 δελφίνια νεκρά στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Με πολύμηνη καθυστέρηση παραδέχονται πως πέθανε ένα δελφίνι στο Αττικό Πάρκο

Τι δεν λέει στην ανακοίνωση του το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο για τα νεκρά δελφίνια

Κρίτων Αρσένης: Επιζήμια για τα δελφίνια τα δελφινάρια

Πιπιλή: «Τα δελφίνια είναι άγρια ζώα, δεν είναι μπαλαρίνες»

Tagged: , , , , , ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

2 Σχόλια

  1. Βασίλης

    Ήθελα να ήξερα...στην περίπτωση που δεν προστεθεί...πώς θα το δικαιολογήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και τί θα κάνουν μετά από αυτή την κατάφωρα εγκληματική απόρριψη τα μέλη της οικολογικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
    Έχει περάσει τόσος καιρός και ο δολοφόνος του Αττικού Κολαστηρίου "Πάρκου" κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος, ενώ δεκάδες άγρια ζώα βρίσκονται φυλακισμένα σε ελάχιστα τετραγωνικά τσιμέντου μόνο και μόνο για να βγάζουν χρήματα δέκα κλέφτες. Νομίζω πως αν δεν περάσει και τώρα θα είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

  2. Πάνος

    Και μένει το γκρίζο τοπίο των σκύλων στην θάλασσα, μαζί με μία εξαίρεση της υποχρέωσης να φέρουν οδηγό (λουρί).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.