Στηρίξτε μας

Εξώδικο κατά Δήμου Λαρισαίων για την απειλή θανάτωσης αδέσποτων σκυλιών που χαρακτηρίστηκαν από μη ειδικούς επιθετικά

6 Μαρτίου 2018 22:45 | Καταγγελίες
Εξώδικο κατά Δήμου Λαρισαίων για την απειλή θανάτωσης αδέσποτων σκυλιών που χαρακτηρίστηκαν από μη ειδικούς επιθετικά

Στις 6 Μαρτίου κατατέθηκε εξώδικη δήλωση – πρόσκληση κατά του αρμόδιου αντιδημάρχου Λαρισαίων Γιώργου Ζαούτσου από τα τέσσερα φιλοζωικά σωματεία του νομού (Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Anim.A.L, Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας, Σύλλογος προστασίας κακοποιημένων ζώων Λάρισας «Ελεύθερος» και Σύλλογος φίλων των ζώων & περιβάλλοντος Λάρισας).

LarissaEpithetiko 7Αποφασίστηκε από την τριμελή επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων να θανατωθούν.

Η εξώδικη δήλωση αφορά το θέμα των έξι αδέσποτων σκυλιών που χαρακτηρίστηκαν επιθετικά από τον Δήμο Λαρισαίων με διαδικασίες αμφισβητούμενης νομιμότητας (χωρίς καν να ζητηθεί γνωμάτευση από εκπαιδευτή) και απειλούνται με ευθανασία.

 Ολόκληρο το κείμενο του εξώδικου 

«Ελπίζουμε, έστω και στο παρά πέντε, να λάβει ο Δήμος Λαρισαίων αλλά και οι λοιποί δημοτικοί ταγοί, το μήνυμα ότι δεν είναι λύση ο θάνατος αλλά οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, όχι απλώς απέναντι στα ζώα αλλά στον πολιτισμό της χώρας. Ο Δήμος Λαρισαίων αγνοεί τις προτάσεις μας που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς στην 5μελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος αδέσποτων ζώων, για την ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων στην ρίζα (δηλαδή τις αιτίες δημιουργίας τους).

LarissaEpithetiko 6Το ένα από τα έξι σκυλιά σώθηκε αφού ανέλαβε να το βοηθήσει ο εκπαιδευτής Μαρίνος Ρούσσος καθώς έχει ζήσει επτά μήνες σε κλουβί.

Αντιθέτως αρκείται να συγκαλεί την πενταμελή επιτροπή σπανιότατα, μια το πολύ δυο φορές τον χρόνο, με μοναδικό θέμα να παρουσιάζει μια λίστα σκυλιών τα οποία έχει χαρακτηρίσει αυθαίρετα επιθετικά και να εκβιάζει με την απειλή της ευθανασίας τα φιλοζωικά σωματεία να τα αναλάβουν, επιπλέον όλων των άλλων ζώων που τα σωματεία φιλοξενούν ούτως ή άλλως με προσωπικό και οικονομικό κόστος των εθελοντών (τραυματισμένα ζώα, νεογέννητα κουτάβια και γατάκια κλπ).

Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες που συμπαραστέκονται στον αγώνα μας για την σωτηρία, όχι μόνο αυτών των έξι ζώων, αλλά και όλων των επόμενων που θα βαπτιστούν επιθετικά χωρίς καμία επιστημονική και νομική τεκμηρίωση και θα επιχειρηθεί να οδηγηθούν στην ευθανασία με συνοπτικές διαδικασίες. Η επιχειρούμενη στοχοποίηση των αδέσποτων και των λιγοστών εθελοντών που προσπαθούν να τα βοηθήσουν, δεν θα περάσει.

Εξώδικη Δήλωση - Πρόσκληση Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής

  1. Του σωματείου με την επωνυμία «ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ANIMAL ADOPTIONS LARISSA» όπως εκπροσωπείται νόμιμα,
  2. Tου σωματείου με την επωνυμία «ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα,
  3. Tου σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα και
  4. Tου σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Κ α τ ά Του Γεωργίου Ζαούτσου, με τις ιδιότητές του ως Αντιδημάρχου Πρασίνου και Αμαξοστασίου και Προέδρου της Επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων, ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα την Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Λαρισαίων, με έδρα την Λάρισα επί της οδού Γιάγκου αρ. 1. ***

Σύμφωνα με απόφαση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου Λαρισαίων, που συνεδρίασε την 12.01.2018 και της οποίας προεδρεύετε, αποφασίσθηκε η παραπομπή έξι σκύλων στη ειδική επιτροπή επικινδυνότητας ζώων συντροφιάς, η οποία με την σειρά της συνεδρίασε την 23.02.2018 και αποφάσισε την ευθανασία των ζώων, εάν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών δεν υιοθετηθούν από ιδιώτες ή φιλοζωικά σωματεία.

Επειδή ουδέποτε μας κοινοποιήθηκε η αντίστοιχη απόφαση του Δημάρχου Λάρισας για την συγκρότηση της ανωτέρω πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων και υπάρχουν αμφιβολίες για την ύπαρξη αυτής και τη νόμιμη συγκρότηση της ως άνω επιτροπής, όπως ο νόμος απαιτεί δυνάμει της παραγράφου 12 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012. Σας επισημαίνουμε πως στην τελευταία σχετική απόφαση που περιήλθε σε εμάς (εννοείται με δική μας πρωτοβουλία, καθώς εκ του Δήμου ουδέποτε λάβαμε κάτι), ήτοι στην υπ’ αριθμ. 3090/16.12.2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, ο κ. Θωμάς Δαούλας δεν αναφέρεται ως τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής, εμφανιζόμενος, ωστόσο, στην σύνθεση της επιτροπής κατά την συνεδρίαση της 12ης.01.2018.

Οι αυτές αμφιβολίες τίθενται αναφορικά και με τις ενέργειες που έκανε ο Δήμος για την εξεύρεση εκπαιδευτή σκύλων, μέλους νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων, η συμμετοχή του οποίου απαιτείται για την νόμιμη συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής (άρθρο 9 παρ. 12 περ. α´ υποπερ. ββ´ του Ν. 4039/2012), αφού μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης τέτοιου επιτρέπεται η αναπλήρωσή του από εκπρόσωπο του Δήμου.

Επειδή, ομοίως, ουδέποτε μας κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 142/30.01.2018 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας περί συγκρότησης της τριμελούς ειδικής επιτροπής επικινδυνότητας ζώων συντροφιάς, η οποία αναφέρεται στο από 23.02.2018 πρακτικό συνεδρίασης αυτής. Τη νόμιμη συγκρότηση και αυτής της επιτροπής αμφισβητούμε καθώς ουδέποτε μας ζητήθηκε επισήμως εκ μέρους σας να προτείνουμε ως μέλος της επιτροπής κτηνίατρο που να συνεργάζεται με φιλοζωικό σωματείο δραστηριοποιούμενο στην περιοχή μας καθ᾽ απαίτηση του νόμου (άρθρο 9 παρ. 12 περ. β´ υποπερ. γγ´ του Ν. 4039/2012).

Δέον να σημειωθεί πως κατά τη συνεργασία μας με το σύνολο των λοιπών Δήμων του Νομού μας ζητούνται με επίσημο έγγραφο οι προτάσεις μας για την συγκρότηση των αντίστοιχων επιτροπών. Επιπλέον, τίθενται πάμπολλα ερωτήματα αναφορικά με την αξιοπιστία και αντικειμενικότητα της κρίσης της επιτροπής αυτής από τη στιγμή που μέλος της είναι πρόσωπο που συμμετέχει και στην πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος με διαμορφωμένη άποψη και ειλημμένη απόφαση για την τύχη των ζώων.

Τέλος, μας προκαλεί αλγεινή εντύπωση πως για τον χαρακτηρισμό των εν λόγω ζώων ως επιθετικών δεν ζητήθηκε η γνώμη ενός ειδικού, δηλαδή ενός εκπαιδευτή σκύλων, όπως σας δίνεται η δυνατότητα εκ του νόμου (άρθρο 9 παρ. 12 περ. β´ τελευταίο εδάφιο του Ν. 4039/2012). Επειδή περαιτέρω δεν τηρήθηκε η νομότυπη διαδικασία για τον χαρακτηρισμό των ζώων ως επικίνδυνων με βάση όσα προστάζει η υπ’ αριθμ. 344/13872/02.02.2016 εγκύκλιος όπως αυτή έχει τροποποιηθεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1896/89275/24.08.2017 εγκυκλίου. Στις ανωτέρω εγκυκλίους αναφέρεται πως οι επιτροπές που αποφασίζουν για την επικινδυνότητα ενός ζώου θα πρέπει να έχουν κάποια κριτήρια και ανάμεσα στα λοιπά οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τα κάτωθι:

  • Τις εκθέσεις του υπευθύνου κτηνιάτρου του καταφυγίου όπου φιλοξενούνται τα ζώα και επί των οποίων καταγράφονται οι παρατηρήσεις αυτού αναφορικά με την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί.
  • Τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις που πιστοποιούν σωματικές βλάβες που έχει υποστεί το θύμα, για τις περιπτώσεις που κάποιο ζώο φιλοξενείται στο καταφύγιο βάσει αντίστοιχης καταγγελίας.
  • Τυχόν αντίγραφα καταγγελιών που έχουν γίνει στον Δήμο ή στο Αστυνομικό Τμήμα από το θύμα της επίθεσης, για τις περιπτώσεις που κάποιο ζώο έχει οδηγηθεί στο καταφύγιο βάσει αντίστοιχης καταγγελίας.
  • Τις εκθέσεις του εκπαιδευτή σκύλων επί των οποίων καταγράφονται οι παρατηρήσεις αυτού αναφορικά με την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του ζώου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο καταφύγιο. Ωστόσο ουδέποτε επέπεσε στην αντίληψή μας ή ενημερωθήκαμε σχετικά από εσάς να έχει τηρηθεί οτιδήποτε εκ των ανωτέρω. Συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε δεν απευθυνθήκατε σε κανένα επαγγελματικό σωματείο εκπαιδευτών σκύλων για την ανεύρεση αντίστοιχου εκπαιδευτή ο οποίος θα κατέθετε τουλάχιστον την επιστημονική του άποψη περί της επικινδυνότητας των ζώων αν όχι να συμμετείχε στην πενταμελή επιτροπή όπως ο νόμος απαιτεί.

Αντιθέτως αρκεστήκατε στις απόψεις κτηνιάτρων οι οποίοι, ωστόσο, είναι υπεύθυνοι για την υγεία ενός ζώου και όχι ειδικοί να κρίνουν τον χαρακτήρα αυτών. Επίσης, αρνηθήκατε παντελώς αναιτιολόγητα την πρόταση της Προέδρου του πρώτου εξ ημών, η οποία ως μέλος της πενταμελούς επιτροπής πρότεινε για όλες τις περιπτώσεις ζώων την εκτίμησή τους από εκπαιδευτή (ίδετε τα πρακτικά της από 12.01.2018 συνεδριάσεως της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων).

Για το λόγο αυτό επιφυλασσόμεθα να προσφύγουμε ενώπιον των Διοικητικών δικαστηρίων για την ακύρωση λόγω μη επαρκούς αιτιολόγησης της αποφάσεως της ανωτέρω πενταμελούς επιτροπής. Επιπλέον, τα προαναφερθέντα ισχύουν και για τα λοιπά κριτήρια που όφειλαν να λάβουν υπόψη τους οι δύο επιτροπές. Δηλαδή, ουδέν αντίγραφο ιατρικής γνωμάτευσης ή καταγγελίας προσκομίστηκε ενώπιον των επιτροπών αυτών που να αιτιολογεί τον αυθαίρετο χαρακτηρισμό των σκύλων ως επικίνδυνων. Και το σημαντικότερο όλων πως ποτέ δεν προσκομίστηκαν ενώπιον των επιτροπών οι απαραίτητες εκθέσεις του υπεύθυνου κτηνιάτρου του καταφυγίου, όπου τα εν λόγω ζώα φιλοξενούνται, και επί των οποίων θα καταγράφονταν οι παρατηρήσεις αναφορικά με την συμπεριφορά αυτών του μοναδικού ανθρώπου και επαγγελματία που τα παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί.

Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει με πάσα σαφήνεια πως οι αποφάσεις των επιτροπών πάσχουν νομιμότητας και οφείλεται να απέχετε από την εκτέλεση αυτών. Επειδή, ένεκα της δημοσιότητας που έχει λάβει η μη νόμιμη απόφαση της επιτροπής σας, έχει εκδηλωθεί τεράστιο ενδιαφέρον από ιδιώτες για την υιοθεσία των σκύλων παρά το γεγονός πως εσείς καθιστάτε εξαιρετικά δυσχερή την πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα καταφύγια λόγω του ωραρίου επίσκεψης (για υιοθεσίες) που έχετε καθιερώσει (καθημερινές και ώρες 10:00-12:00), ενώ ακόμη και η αντίστοιχη σελίδα του κυνοκομείου του Δήμου (http://www.larissa-dimos.gr/el/gia-tous-polites/dhmotiko-kynokomeio1) είναι εντελώς κενή, κάτι που αποδεικνύει πως δεν σταθήκατε στο ύψος των περιστάσεων ούτε για την ελαχίστη των υποχρεώσεών σας.

Επειδή το πρώτο εξ ημών έχει, ήδη, καταθέσει ενώπιον της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρασίνου την υπ᾽ αριθμ. πρωτοκόλλου 9383/05.03.2018 αίτηση για χορήγηση αντιγράφων όλων των ανωτέρω εγγράφων που όφειλαν να έχουν προσκομιστεί ενώπιον των επιτροπών προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη αυτών και η τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών όπως ο νόμος απαιτεί.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε Όπως απέχετε επ’ αόριστον της εκτέλεσης της από 23.01.2018 απόφασης της τριμελούς ειδικής επιτροπής επικινδυνότητας ζώων συντροφιάς και αναστείλετε την ισχύ αυτής με νέα απόφασή σας. Άλλως σας δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε στο ακέραιο άπαντα τα νόμιμα δικαιώματά μας ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών, πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων της χώρας κατά παντός υπευθύνου. Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στον καθ’ ου προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Λάρισα, 05.03.2018

Οι εξωδίκως δηλούντες».

Διαβάστε επίσης:

Έκκληση για την υιοθεσία 6 σκυλιών που χαρακτηρίστηκαν επιθετικά και θα θανατωθούν από τον Δήμο Λαρισαίων

Ποια η διαδικασία διαχείρισης ενός αδέσποτου σκύλου που έχει χαρακτηριστεί επιθετικός;

Κάθε Δήμος πρέπει να συστήσει Πενταμελή Επιτροπή για τη διαχείριση των αδέσποτων

Ο πνίχτης βασανίζει τον σκύλο δεν τον εκπαιδεύει

Χαϊδάρι: Καταδικάστηκε επειδή κακοποιούσε τον σκύλο του με κολάρο που προκαλεί πόνο στο ζώο όταν γαυγίζει

Παράνομοι από το 1992 πνίχτες και κολάρα που σφίγγουν τον λαιμό του σκύλου

Όταν ο εκπαιδευτής σκύλων προτείνει αυτό που ο νόμος απαγορεύει!

Tagged: , , ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

0 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.