Στηρίξτε μας

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός & εκτός Ελλάδας δίνει το ΥΠ.Α.Α.Τ.

18 Ιουνίου 2016 22:51 | Χρηστικά
Διευκρινίσεις για τη διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός & εκτός Ελλάδας δίνει το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής Θωμάς Αλεξανδρόπουλος υπογράφει την ερμηνευτική εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 2047/68259 που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην οποία περιλαμβάνονται οδηγίες αναφορικά με τις υιοθεσίες αδέσποτων ζώων εντός ή εκτός Ελλάδας.

Διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς

Στο έγγραφο που υπογράφτηκε στις 13 Ιουνίου 2016 επισημαίνεται ότι η Ελληνική Πολιτεία, κατά τη ρύθµιση του θέµατος της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων εκτίµησε τις συγκεκριµένες και ειδικές παραµέτρους που συνδέονται µε αυτό και προέκρινε ως µόνη νόµιµη διαδικασία για την έξοδο τους από την κατάσταση του αδέσποτου, την ένταξη τους στο καθεστώς του  δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς, µέσω της υιοθεσίας, η οποία γίνεται από φυσικά πρόσωπα  και νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν µε την µορφή φιλοζωικών σωµατείων και ενώσεων.

Η υιοθεσία κατά την ελληνική έννομη τάξη αφορά µόνο τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς καθώς η περίπτωση αγοράς ή δωρεάς ή λόγω άλλης αιτίας απόκτησης ζώου από γνωστό ιδιοκτήτη, δεν είναι υιοθεσία αλλά αλλαγή ιδιοκτησίας.

Η διαδικασία υιοθεσίας, ρυθµίζεται από το άρθρο 9 του Νόµου  4039/2012 (ΦΕΚ Α΄15), έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του ν. 4235/14 ( ΦΕΚ Α 32) και το από  το άρθρο 44 του ν. 4384/21016 (Α 78). Ο νέος ιδιοκτήτης πρώην αδέσποτου ζώου συντροφιάς µπορεί να είναι τόσο φυσικό όσο και νοµικό πρόσωπο (µόνο φιλοζωικό σωµατείο ή ένωση), µε κατοικία ή έδρα αντίστοιχα, τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικής επικράτειας. Η διαδικασία της υιοθεσίας δεν αλλάζει αν το ζώο πρόκειται να µετακινηθεί ή όχι στο εξωτερικό µετά την υιοθεσία.

SONY DSC

Η διαδικασία της υιοθεσίας αδέσποτου ζώου συντροφιάς περιλαµβάνει:

α)Την υπογραφή της δήλωσης υιοθεσίας από τον νέο ιδιοκτήτη ή από το φυσικό πρόσωπο που αυτός έχει εξουσιοδοτήσει (πληρεξούσιος).

β)Για κάθε ζώο υπογράφεται ξεχωριστή δήλωση υιοθεσίας.

γ)Την παραλαβή του ζώου από τον νέο ιδιοκτήτη ή από το φυσικό πρόσωπο που αυτός έχει εξουσιοδοτήσει (πληρεξούσιος).

Στην περίπτωση που η υιοθεσία πραγματοποιείται  από φυσικό πρόσωπο που δεν είναι µόνιµος κάτοικος της Ελλάδας ή από  φιλοζωικό σωµατείο που δεν έχει την έδρα του στην  Ελλάδα, µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου (πληρεξουσίου) τότε η πληρεξουσιοδότηση αποδεικνύεται εγγράφως µε βέβαιη χρονολογία  και φέρει  την επισηµείωση της Χάγης.

Ειδικότερα για την περίπτωση φιλοζωικών σωµατείων µε έδρα το εξωτερικό η εν λόγω εξουσιοδότηση µπορεί να  δίδει την δυνατότητα υπογραφής  δηλώσεων υιοθεσιών  και παραλαβής των ζώων αυτών κάθε φορά που αυτό απαιτείται ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αποτυπώνεται στην εν λόγω εξουσιοδότηση.

Επιπλέον  στην περίπτωση αυτή   ο πληρεξούσιος υποβάλλει κάθε φορά υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται ότι η πληρεξουσιοδότηση δεν έχει ανακληθεί και ότι το εν λόγω σωµατείο εξακολουθεί να υφίσταται.

Στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση δεδοµένων ως προσωρινός ιδιοκτήτης του αδέσποτου ζώου δηλώνεται ο ∆ήµος και µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υιοθεσίας  ως νέος πλέον ιδιοκτήτης δηλώνεται το φυσικό πρόσωπο ή το φιλοζωικό σωµατείο στην κατοχή του οποίου περιήλθε το ζώο.

Αλλαγή ιδιοκτήτη δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς

Στην περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη ενός δεσποζόµενου ζώου συντροφιάς, τα εµπλεκόµενα πρόσωπα (παλιός  και νέος ιδιοκτήτης) παρουσιάζονται σε πιστοποιηµένο κτηνίατρο και συνυπογράφουν Υπεύθυνη ∆ήλωση αλλαγής ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, επιδεικνύοντας έγγραφα που επαληθεύουν τα ατοµικά τους στοιχεία, προκειµένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία ιδιοκτήτη του ζώου στην ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήµανσης και καταγραφής ζώων συντροφιάς.

Σε περίπτωση που κατά την παραπάνω διαδικασία ο νέος  ή ο πρώην ιδιοκτήτης του ζώου δεν µπορεί να παραστεί αυτοπροσώπως, εξουσιοδοτεί κάποιο πρόσωπο (πληρεξούσιος) ώστε να  ενεργήσει  για λογαριασµό του (αλλαγή ιδιοκτησίας  του ζώου  στο νέο ιδιοκτήτη, αίτηµα  της µεταβολής των στοιχείων στη ∆ΗΒ∆ (από τον πιστοποιηµένο κτηνίατρο).

Όταν ο νέος ιδιοκτήτης  βρίσκεται εκτός Ελλάδας η πληρεξουσιοδότηση αποδεικνύεται εγγράφως µε βέβαιη χρονολογία  και φέρει  την επισηµείωση της Χάγης. Στην ∆ιαδικτυακή Ηλεκτρονική  Βάση δηλώνεται ο νέος ιδιόκτητης καθώς γίνεται και σχετική ενηµέρωση του βιβλιαρίου υγείας και του διαβατηρίου το ζώου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Ο νέος νόμος (4384/2016) για την υιοθεσία ζώων συντροφιάς από κατοίκους και φιλοζωικά σωματεία του εξωτερικού

Ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης κατοικίδιων ζώων

Παραδίδει με καθυστέρηση 4 χρόνων ο Παν. Κτηνιατρικός Σύλλογος τη λίστα με τα τσιπαρισμένα ζώα στο ΥΠ.Α.Α.Τ.

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Χωρίς περιορισμό τα κατοικίδια σε μονοκατοικίες και διαμερίσματα

Νομικό Συμβούλιου του Κράτους: Καθολική απαγόρευση των ακρωτηριασμών χωρίς καμιά εξαίρεση!

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Δεν επιτρέπεται η εκτροφή ζώων συντροφιάς μέχρι την έκδοση Κ.Υ.Α. που θα ρυθμίζει τα της αδειοδότησης του επαγγέλματος

Αλλαγές στη διαδικασία υιοθεσίας αδέσποτων ζώων προωθεί το ΥΠ.Α.Α.Τ.

Υιοθεσίες αδέσποτων στο εξωτερικό: Αιτία αντιδικίας μεταξύ φιλοζωικών σωματείων

Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.: Προσεχώς διευκρινίσεις για τις υιοθεσίες κατοικίδιων από την Ελλάδα στο εξωτερικό

Η Π.Φ.Π.Ο. μηνύει το ΥΠ.Α.Α.Τ. για παράβαση καθήκοντος εξαιτίας της διαπόμπευσης φιλόζωων

Ψευδείς οι κατηγορίες περί κτηνοβασιών σε ζώα που υιοθετούνται στο εξωτερικό

Π.Φ.Π.Ο.: Σενάρια τα περί «παράνομου κυκλώματος εμπορίας αδέσποτων ζώων»

Tagged: , , , , , , , , , , ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

3 Σχόλια

 1. Αθηνά

  Γεια σας ηρθε ενας γατος μικρος στην Αυλή μου και ηταν ετοιμος να ψωφισει τον ταισα και εδω και 24 ημερες μεχρι τωρα τον ταιζω συνεχεια ερχεται για φαγητο και νερό και φευγει ομως δεν καθεται ουτε για να κοιμηθει δεν καθεται στην Αυλή μου εχω δοκιμασει να τον βάλλω μεσα στο σπιτι αλλα δεν καθεται με τιποτα κοντεψε να γκρεμισει το σπιτι προχθες χτύπησε το μάτι του και τον πηγα στον κτηνιατρο και του δινω φαρμακα θελω να το υιοθετησω και να τον αναλαβω αλλα θα πρεπει πρωτα να στειρωθεί οσο πιο γρηγορα γινεται ο κτηνιατρος μου ειπε οτι θα το προγραμματίσουμε μολις γινει καλα το ματι του το ζώο πρεπει να μεινει 12 ώρες νηστικό για την στειρωση .Το προβλημα ειναι οτι οσο ο γατος ειναι εξω στην Αυλή μου και κυκλοφορει εκτος Αυλης μου για θυλικά τα βραδια και ολη την υπολοιπη ημερα κινδυνευει .Τι με συμβουλευεται να κανω θελω να τον κρατησω και να τον αναλαβω και το λεω πολυ σοβαρα και υπευθυνα

  1. eleni

   Υπάρχουν μεγάλα κλουβιά, τα λένε γκρέιτ. Αγοράστε ένα και βάλτε το ζώο εκεί μια μέρα πριν την επέμβαση ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού ώστε 12 ώρες να μείνει χωρίς τροφή για να εγχειριστεί.

 2. Παναγιώτα

  Καλημέρα!Βρηκα ένα αδέσποτο γατάκι στην περιοχή μου κ το πηγα στον κτηνίατρο. Κάνει κάποια αγωγή για σκουλικάκια κ έχει υποθερμία. Το έχω στο σπίτι κ το φροντίζω μέχρι να πατήσει γερά στα πόδια του. Αν γίνει καλά τι πρέπει να το κάνω? Στο σπίτι είναι αδύνατον να το κρατήσω.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.