Στηρίξτε μας

Ακατάλληλος για τους πρόσφυγες και επιζήμιος για το περιβάλλον ο καταυλισμός στον υγρότοπο Τσαΐρια

18 Απριλίου 2016 21:56 | Επικαιρότητα
Ακατάλληλος για τους πρόσφυγες και επιζήμιος για το περιβάλλον ο καταυλισμός στον υγρότοπο Τσαΐρια

Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις με κοινή τους ανακοίνωση επισημαίνουν ότι ο υγρότοπος στην περιοχή Τσαΐρια του Δήμου Θέρμης στην Κεντρική Μακεδονία είναι ακατάλληλος για την εγκατάσταση καταυλισμού προσφύγων και για περιβαλλοντικούς λόγους και γιατί η περιοχή είναι προβληματική για τους ίδιους τους ανθρώπους, ενώ υπάρχουν άλλες επιλογές που δεν θα επιβαρύνουν ούτε όσους εγκατασταθούν εκεί ούτε την φύση.

Η Δράση για την Άγρια Ζωή, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Καλλιστώ, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση και το Δίκτυο Μεσόγειος SOS με επιστολή τους στις 14 Απριλίου προς τον Δημήτρη Βίτσα, που είναι αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, και προς τον Γιάννη Μπαλάφα, που είναι αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τονίζουν:

«Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Πληροφορηθήκαμε από τον τοπικό τύπο για την απόφαση εγκατάστασης Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στην περιοχή “Τσαΐρια” του Δήμου Θέρμης, μεταξύ του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης και του οικισμού της Περαίας.

Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται εντός εκτεταμένου παράκτιου έλους και αποτελεί τμήμα του παλιότερα ενιαίου υγροτοπικού σχηματισμού των εκβολών του Ανθεμούντα, εντός του οποίου κατασκευάστηκε και ο Αερολιμένας Θεσσαλονίκης. Στη δουλειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος ο άνθρωπος κατέχει πάντα κεντρική θέση.

Πρόσφατα διακηρυγμένη θέση 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων είναι πως οι πενήντα και πλέον χιλιάδες πρόσφυγες που τώρα βρίσκονται στην Ελλάδα θα πρέπει να είναι καλοδεχούμενοι σε άμεσα οργανωμένους καταυλισμούς και ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Στην αντιμετώπιση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, οι οργανώσεις μας έχουν συμβάλει εθελοντικά, προσφέροντας έμπρακτη βοήθεια για τη στοιχειώδη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων σε διάφορες περιοχές της χώρας.

TsairiaYgrotoposPeraias (2)Ο υγρότοπος της Περαίας ακατάλληλος για αξιοπρεπή φιλοξενία προσφύγων.

Παράλληλα, στεκόμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες στις ανθρωπιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις που κρατούν ψηλά τη σημαία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, σώζουν ζωές και δίνουν ελπίδα σε χιλιάδες ανθρώπους. Κατά τη γνώμη μας η προτεινόμενη έκταση όχι μόνο δεν πληροί τις σχετικές προδιαγραφές για την προσωρινή στέγαση προσφύγων (όπως αυτές τέθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, στην επιστολή του προς τους Δήμους της Χώρας με ημερομηνία 16 Μαρτίου 2016), αλλά και δεν εξασφαλίζει κατά κανένα τρόπο ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας στους πρόσφυγες.

Ο υγροτοπικός χαρακτήρας της περιοχής έχει ως αποτέλεσμα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα με συνέπεια να καθίσταται τουλάχιστον αμφισβητήσιμη η ασφαλής παραμονή των προσφύγων εκεί. Ανάλογο τέτοιο φαινόμενο καταγράφηκε μόλις τον Δεκέμβριο του 2014 όταν ο παρακείμενος οικισμός Ρομά χρειάστηκε να εκκενωθεί λόγω της ανύψωσης των υδάτων. Επίσης οι ανθυγιεινές κλιματικές συνθήκες, οι παρατεταμένες περίοδοι κατάκλισης, οι μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών, αλλά και η πλήρης απουσία φυσικής σκιάς (με αποτέλεσμα κατά τους θερινούς μήνες να επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες), καθιστούν τον υγρότοπο της Περαίας (όπως άλλωστε και κάθε ανάλογο υγρότοπο) ακατάλληλο για αξιοπρεπή ανθρώπινη εγκατάσταση.

TsairiaYgrotoposPeraias (3)Ο υγροτοπικός χαρακτήρας της περιοχής έχει ως αποτέλεσμα συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, ανθυγιεινές κλιματικές συνθήκες, μεγάλους πληθυσμούς κουνουπιών, αλλά και πλήρη απουσία φυσικής σκιάς...

Επιπλέον, παρά τη μέχρι τώρα απαξίωση και υποβάθμισή του, ο υγρότοπος της Περαίας παραμένει μια πολύτιμη φυσική έκταση που φιλοξενεί σπάνια και προστατευτέα στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος. Η περιοχή κατακλύζεται περιοδικά και συντηρεί υγροτοπική βλάστηση και φυσικούς οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος [1310 ‐ Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών/ 1410 - Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)]. Οι οικότοποι αυτοί φιλοξενούν πληθώρα ειδών ζώων και φυτών που εξαρτώνται από την περιοδική παρουσία του νερού: στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 130 είδη πουλιών, ενώ πολλά προστατευόμενα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος χρησιμοποιούν την περιοχή για αναπαραγωγή, διαχείμαση ή στάση κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης [όπως χαλκοκουρούνα (Coracias garrulus), καμπίσια πέρδικα (Perdix perdix), πετροτουρλίδα (Burhinus oedicnemus), καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus), βαρβάρα (Tadorna tadorna), στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus) κ.ά.].

Επίσης στην περιοχή έχουν πρόσφατα καταγραφεί και τα είδη θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος βίδρα (Lutra lutra) και λαγόγυρος (Spermophilus citellus). Για όλους τους παραπάνω λόγους, κρίνουμε πως η σχεδιαζόμενη επέμβαση δεν είναι συμβατή με τις εθνικές προτεραιότητες και δεσμεύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότηταςαλλά και τη διαχείριση του γλυκού νερού, όπως αυτές προκύπτουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις με τις οποίες έχει δεσμευτεί η Ελλάδα.

Ο υγρότοπος της Περαίας είναι ένας σημαντικός περιαστικός υγρότοπος και αποτελεί πολύτιμη φυσική κληρονομιά τόσο για το Δήμο Θέρμης όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Προκειμένου να προστατευτεί ο φυσικός χαρακτήρας της περιοχής θα πρέπει να επιτρέπονται εντός των ορίων της μόνο ήπιες και χαμηλής έντασης χρήσεις, οι οποίες δεν θίγουν το φυσικό ανάγλυφο και δεν προκαλούν οικολογική επιβάρυνση.

Αντίθετα σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται να αρχίσουν άμεσα εργασίες «εξυγίανσης» του εδάφους (αποστράγγιση, επιχωματώσεις κλπ) και δημιουργία υποδομών. Οπωσδήποτε αυτό θα σημάνει τόσο την οριστική απώλεια του άμεσα επηρεαζόμενου τμήματος του υγροτόπου, όσο και τον κατακερματισμό, την όχληση και την περεταίρω υποβάθμιση και του εναπομείναντος τμήματος. Τόσο η εγκατάσταση των προσφύγων σε ακατάλληλη και προβληματική για αυτούς θέση όσο και η σημαντική περιβαλλοντική υποβάθμιση μπορούν εύκολα να αποφευχθούν.

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης αλλά και στους γειτονικούς Δήμους, υπάρχουν πολλές και πολύ καταλληλότερες εκτάσεις (ανάμεσά τους εγκαταλειμμένα camping, κατασκηνώσεις και στρατόπεδα) που μπορούν άμεσα να παραχωρηθούν για την φιλοξενία των προσφύγων.

Επιπλέον πολλές από τις εκτάσεις αυτές διαθέτουν ήδη τις βασικές υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, ακόμα και έτοιμα κτήρια), που μόνο με πολύ μεγάλη σπατάλη πόρων θα μπορέσουν να φτιαχτούν στα Τσαΐρια. Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε να ανακαλέσετε το σχέδιο εγκατάστασης Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων στην περιοχή Τσαΐρια και να επιλέξετε ανάμεσα στους πολλούς άλλους και άμεσα διαθέσιμους εναλλακτικούς χώρους» καταλήγει η επιστολή.

Διαβάστε επίσης:

11 περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν ασφαλές περιβάλλον και δικαιώματα για τους πρόσφυγες

Π.Φ.Π.Ο.: Στο Αιγαίο ξεβράζεται ο «πολιτισμός» της Ευρώπης

Προσέφεραν προμήθειες στις γάτες των προσφύγων που βρίσκονται την Ειδομένη

Προσέφεραν εφόδια για τις γάτες των προσφύγων που βρίσκονται την Ειδομένη

Έκκληση για την προσφορά τροφής για τις γάτες των προσφύγων που ζουν στην Ειδομένη

Στην Ειδομένη του Κιλκίς οι πρόσφυγες μέσα στη σκηνή μαζί με την γάτα τους (βίντεο)

Σήμερα σμίγει με την οικογένεια του ο γάτος – πρόσφυγας από το Ιράκ που βρέθηκε στη Λέσβο (βίντεο)

Κατάφεραν να βρουν στη Νορβηγία τους πρόσφυγες που έχασαν την γάτα τους στη Λέσβο φεύγοντας από το Ιράκ

Στην αγκαλιά της οικογένειας του στη Νορβηγία ο πρόσφυγας γάτος από το Ιράκ που είχε χαθεί στη Λέσβο!

Σήμερα σμίγει με την οικογένεια του ο γάτος – πρόσφυγας από το Ιράκ που βρέθηκε στη Λέσβο (βίντεο)

Λέσβος: Ο Βάσκος ναυαγοσώστης υιοθέτησε τον σκύλο που βρήκε μέσα στην βάρκα των προσφύγων (βίντεο)

Έφυγαν από τη Συρία για να σωθούν και πήραν μαζί και την γάτα τους!

Η τετράποδη προσφυγοπούλα από την Συρία έφτασε στην Αυστρία

17χρονος πρόσφυγας σώζει τον σκύλο του από τον πόλεμο στη Συρία

Πρόσφυγες που σώζουν και τα ζώα τους από τις φλόγες του πολέμου

Οι Χρυσαυγίτες χρησιμοποιούν σκυλιά στις επιθέσεις τους

«Άγρια, γυμνασμένα σκυλιά χρησιμοποιούνται για το κυνήγι των “μαύρων εχθρών”»

Γιατί εναντιωνόμαστε στη Χ.Α.

Προσχηματική η φιλοζωία των νεοναζί

Το παίζουν φιλόζωοι ενώ είναι μόνο ΦΑΣΙΣΤΕΣ – ΝΕΟΝΑΖΙ – ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΙ

Είναι παράλογο να είσαι και φιλόζωος και ρατσιστής!

Ο Αλβανός, η Χρυσή Αυγή και το φριχτό έγκλημα εις βάρος των ζώων

ΔΕΝ βρέθηκαν γάτες στοιβαγμένες σε ψυγείο Πακιστανών στην Πάρο

Επιμένουν να ψεύδονται για τις παστές σαν σαρδέλες γάτες στην Πάρο

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

0 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.