Στηρίξτε μας

Η διαπόμπευση νεκρών ζώων είναι αγαπημένη ασχολία των κυνηγών που εξοντώνουν οτιδήποτε ακόμα και για… πλάκα

17 Δεκεμβρίου 2016 08:59 | Καταγγελίες
Η διαπόμπευση νεκρών ζώων είναι αγαπημένη ασχολία των κυνηγών που εξοντώνουν οτιδήποτε ακόμα και για… πλάκα

Η διαμπόμπευση των νεκρών ζώων κάθε είδους (ακόμα και των θηραμάτων) απαγορεύεται από τη νομοθεσία εντούτοις οι κυνηγοί για να δείξουν την ανδρεία τους συνηθίζουν να φορούν στα πτώματα των πλασμάτων, που έχουν σκοτώσει ό,τι τους έρθει για να φανούν οι ίδιοι μάγκες, και να τα περιφέρουν για να αποδείξουν στους άλλους πόσο καλοί δολοφόνοι είναι…

KinigoiEllinesDiapompefsiThiramatos 6Περήφανοι μπαμπάδες φωτογραφίζουν τα παιδιά τους δίπλα ή και πάνω στα πτώματα για να μαθαίνουν από νωρίς πως να γίνουν κάφροι και μάλιστα το συντομότερο δυνατό...

Τις φωτογραφίες έχουμε «αλλιεύσει» κυρίως από το facebook καθώς εκεί καθημερινά οι κυνηγοί συστηματικά δημοσιεύουν τέτοια στιγμιότυπα και όχι μόνο.

KinigoiEllinesDiapompefsiThiramatos 11Ανήλικο αγόρι με καραμπίνα...

Πάγια πρακτική αυτών των ανδρών είναι να βάζουν τα παιδιά τους να φωτογραφίζονται πάνω στα σκοτωμένα ζώα που αιμορραγούν ή ακόμα χειρότερα να βάζουν τα πιτσιρίκια τους – συνήθως ανήλικα αγοράκια – να κυνηγούν χρησιμοποιώντας κανονικότατα καραμπίνες, κάτι που φυσικά είναι παράνομο καθώς συνιστά μεταξύ άλλων έκθεση ανηλικού σε κίνδυνο.

KinigoiEllinesDiapompefsiThiramatos 10Μωρό με καραμπίνα στα χέρια...

Η δημόσια έκθεση θηράματος απαγορεύεται από το 1969. Στον Δασικό Κώδικα (Νομοθετικό Διάταγμα 86/1969 - Φ.Ε.Κ. 7/Α/69 - άρθρο 258, παράγραφος 2, περ. ε) αναφέρεται ξεκάθαρα ότι απαγορεύεται «ε) Η μεταφορά, η έκθεσις εις κοινήν θέαν και ο καθ' οίονδήποτε τρόπον βασανισμός συλληφθέντων θηραμάτων», ενώ ο 4039/2012 απαγορεύει την δημοσιοποίηση με κάθε τρόπο τέτοιο οπτικοακουστικού υλικού παρά μόνο αν πρόκειται για εκπαιδευτικό σκοπό.

Η σιωπή στα εγκλήματα είναι ξεκάθαρη συνενοχή

Το κυνήγι είναι περιττό για το ανθρώπινο είδος και μόνο επιζήμιο για τη φύση στη σημερινή εποχή. Αν και αποτέλεσε αποτελεσματική μέθοδο εξασφάλισης τροφής για την επιβίωση των ανθρώπων για χιλιάδες χρόνια, το κυνήγι πλέον δεν είναι τώρα τίποτα περισσότερο από μια βίαια μορφή «αναψυχής» την οποία η μεγαλύτερη πλειοψηφία των κυνηγών δεν χρειάζεται, ούτε για την κάλυψη των ζωτικών της αναγκών, ούτε για τη διαβίωση της.

KinigoiEllinesDiapompefsiThiramatos 9Χριστουγεννιάτικος στολισμός...

Το να σκοτώνεις άλλα πλάσματα για πλάκα και όχι π.χ. γιατί δεν έχεις να φας είναι έγκλημα και μάλιστα είναι ένα νομιμοποιημένο έγκλημα. Η ελληνική Πολιτεία αντιμετωπίζει τους κυνηγούς ως αμιγές εκλογικό σώμα, γι’ αυτό και δεν περιορίζει ποτέ την φριχτή δράση τους.

AgorakiXaplemonenoKinigouPtomaAgriogourounoΆλλο ένα αγοράκι που ο μπαμπάς του το βάζει να ξαπλώνει πάνω σε πτώματα ζώων... για να γίνει άντρας!

Η ανδρεία των ανθρώπων και ειδικότερα των ανδρών στην εποχή μας, αποδεικνύεται αλλιώς, και όχι με όπλα, φυσίγγια και θηράματα. Βοηθήστε ουσιαστικά κάποιον, που έχει την ανάγκη σας, είτε είναι άνθρωπος είτε είναι ζώο και τότε σίγουρα θα νιώσετε πραγματικά ανδρείος…

KinigoiEllinesDiapompefsiThiramatos 4Για να δείξουν τον ανδρισμό τους φόρεσαν στο πτώμα του ζώου εσώρουχο στρινγκ...

KinigoiEllinesDiapompefsiThiramatos 7...

KinigoiEllinesDiapompefsiThiramatos 2...

KinigoiEllinesDiapompefsiThiramatos 8...

KinigoiEllinesDiapompefsiThiramatos 1...

KinigoiEllinesDiapompefsiThiramatos 1...

KinigoiEllinesDiapompefsiThiramatos 2

Τι αναφέρει η νομοθεσία

Αρθρο 258: Γενικαί απαγορεύσεις θήρας  (Ως ετροποποιήθη δι' αρθρ. 7 ν. 177/1975)

1. Απαγορεύεται:

α) Η χρησιμοποίησις προς άσκησιν θήρας μηχανοκινήτων πλωτών μέσων, διά την θήραν των υδροβίων πτηνών εντός των λιμνών, ελωδών εκτάσεων, ποταμών και λιμνοθαλασσών.

β) Η άσκησις της θήρας από μηχανοκινήτων μέσων καί η μεταφορά διά τοιούτων κυνηγετικών όπλων, εάν ταύτα δέν είναι λελυμένα ή εντος θήκης, ως και διά πάσης φύσεως προβολέων και ελκυστικών φώτων.

γ) Οι οδηγοί τών μηχανοκινήτων μέσων, δι' ών τρίτοι ήσκησαν παράνομον θήραν, ευθύνονται ως συναυτουργοί, ως και οι παραχωρήσαντες την χρήσιν τούτου, εφ' όσον τελούν εν γνώσει. Οι παρά των ιδιοκτητών του τροχοφόρου άσκησις της θήρας, κατά τον διαληφθέντα τρόπον, θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωσις.

δ) Η θήρα ελάφου, δορκάδος, αιγάγρου (αγριοκάτσικου), αγριογιδού, τετράωνος (αγριοπετεινοϋ), ως και φασιανού.

Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, μη δυναμένων εν πάση περιπτώσει να εκδοθούν προ της 1ης Αυγούστου 1971, δύναται να εγκριθή η θήρα τών ανωτέρω, εφ' όσον ο αριθμός τούτων αυξηθή, οπότε εν τη αποφάσει θά καθορίζεται ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος της θήρας, το εiδος καί ο αριθμός των θηραμάτων και η παρά του κυνηγού καταβολή προσθέτου τέλους αδείας.

2. Απαγορεύεται επίσης:

α) Η θήρα ωφελίμων πτηνών καί θηλαστικών, καθοριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

β) Η αγοραπωλησία και η μεταφορά προς πώλησιν παντός είδους θηράματος κατά τήν διάρκειαν της απαγορεύσεως της θήρας.

γ) Η αγοραπωλησία καθ' όλον το έτος του λαγωού και της πέρδικος, πλην των, κατόπιν αδείας της Δασικής Αρχής, διατιθεμένων πλεονασμάτων των εκτροφείων ως και θηραμάτων εκ των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών.

δ) Η αγοραπωλησία παντός θηράματος, εφ' όσον διαπιστωθή ότι η θανάτωσις τούτου ετελέσθη δι' απηγορευμένων μέσων.

ε) Η μεταφορά, η έκθεσις εις κοινήν θέαν και ο καθ' οίονδήποτε τρόπον βασανισμός συλληφθέντων θηραμάτων.

στ) Η θήρα παρά του κυνηγού πλέον του ενός λαγωού και τεσσάρων περδίκων δι' εκάστην ημερησίαν έξοδον τούτου. Ο Υπουργος Γεωργίας δύναται δι' αποφάσεώς του να τροποποιήση τον αριθμόν τούτον καθ' άπασαν τήν Επικράτειαν ή κατά περιφερείας ταύτης, ως επίσης να περιορίζη τον αριθμόν προς θήραν καί άλλων θηραμάτων.

ζ) Η θήρα της άρκτου και το λυγκός (ρήσου) άνευ εγκρίσεως του Υπουργού Γεωρyίας.

3. Ωσαύτως απαγορεύεται:

α) Η καταστροφή των φωλεών παντός πτηνού καί η αφαίρεσις εξ (αυτών των ωών καί των νεοσσών και η αγοραπωλησία τούτων, πλην των κατά τας διατάξεις του άρθρου 257 χαρακτηριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού γεωργίας ως επιβλαβών.

β) Η θήρα δι' ενέδρας παρά τας πηγάς (καρτέρι) ή δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος, ως και η χρησιμοποίησις βοηθού φέροντος όπλον, άνευ αδείας θήρας.

γ) Η μεταφορά ζώντος θηράματος καθ' όλον το έτος και η διατήρησις εν αιχμαλωσία ωδικών πτηνών, ως και παντός θηράματος, πλην των εξωτικών (κολιμπρίων, καναρίων, ψιττακών), επιτρεπομένη μόνον δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας εις δημοσίας, δημοτικάς ή κοινοτικάς αρχάς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως και κυνηγετικάς οργανώσεις προς εμπλουτισμόν ζωολογικών κήπων, και πάρκων των πόλεων.

Επιτρέπεται η κατόπιν ειδικής αδείας του Υπουργού Γεωργίας σύλληψις και μεταφορά θηράματος δι' επιστημονικούς λόγους.

δ) Η άνευ αδείας της δασικής ή αστυνομικής αρχής μεταφορά κυνηγετικών όπλων εις υπαιθρίους τόπους κατά την περίοδον, καθ' ην απαγορεύεται η θήρα, κατά δε τον χρόνον της κυνεγητικής περιόδου άνευ αδείας θήρας.

ε) Η μετά του κυνηγετικού όπλου διάβασις δι' απηγορευμένων εις την θήραν εκτάσεων, εκτός εάν το όπλον είναι λελυμένον.
στ) Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται ν' απαγορεύη την θήραν παντός θηράματος έν περιπτώσει χιονοπτώσεως μεγάλης διαρκείας καί εντάσεως εις όλην την χώραν ή μεμονωμένας περιοχάς.

ζ) Η θήρα καθ' ομάδας, περιλαμβανούσας πλείονας των εξ κυνηγών, εκτός της ομαδικής θήρας υδροβίων πτηνών, αγριοχοίρων καί επιβλαβών ζώων, ήτοι λύκου, αλώπεκος, θωός και κορακοειδών, ήτις δέον νά διενεργήται κατόπιν αδείας του δασάρχου τη επιβλέψει δασικού οργάνου ή του κυνηγετικού συλλόγου. Η δι' οιουδήποτε μεταφορικού μέσου μεταφορά μεγαλυτέρου αριθμού κυνηγών, εφ' όσον κατά την διάρκειαν ταύτης δεν ενεργείται θήρα δεν θεωρείται ως παράβασις, ως επίσης και όταν οι πλείονες των εξ (6) κυνηγοί ευρίσκωνται εις τοιαύτην απόστασιν, ώστε να υφίσταται η απαιτουμένη ζώνη ασφαλείας διά τά θηράματα. Η ζώνη αύτη καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας.

η) Η ανευ προηγουμένης εγκρίσεως του Υπουργού Γεωργίας, εκ του εξωτερικού εισαγωγή, ζώντων ή μή, πάσης φύσεως θηραμάτων, ως και η εξαγωγή τοιούτων εις το εξωτερικόν. Τα άνευ εγκρίσεως εξαγόμενα θηράματα κατάσχονται υπό της τελωνειακής αρχής και παραδίδονται εις την πλησιεστέραν δασικήν αρχήν προς εκποίησιν. Εν ελλείψει ταύτης, την εκποίησιν δια πλειστηριασμού ενεργεί η τελωνειακή αρχή, του εκπλειστηριάσματος εισαγομένου εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον θήρας).

4. Κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωργίας επιτρέπονται ο φόνος και η ταρίχευσις μη θηρευσίμων θηραμάτων, προς εμπλουτισμόν συλλογών μουσείων και των εργαστηρίων ζωολογίας των πανεπιστημίων, ως και δια διδακτικούς σκοπούς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

5. Αι δασικαί αρχαί δύνανται να εκδίδουν απαγορεντικάς διατάξεις θήρας, μόνον κατόπιν αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προς ρύθμισιν θεμάτων αφορώντων την προστασίαν, διοίκησιν και διαχείρισιν του θηραματικού πλούτου και της ασκήσεως της θήρας εν γένει.

Διαβάστε επίσης:

Κυνηγοί κλωτσούν επανειλημμένα τραυματισμένο αγριογούρουνο & το βασανίζουν πετώντας ογκόλιθο στο κεφάλι του (βίντεο)

Κυνηγός δαγκώνει τη μουσούδα του νεκρού αγριογούρουνου! (Βίντεο)

Κυνηγοί βασανίζουν μέχρι θανάτου αγριογούρουνο και ανεβάζουν το κατόρθωμα τους στο facebook (βίντεο)

Ναύπακτος: Κυνηγοί - κτήνη βασανίζουν συστηματικά μωρά αγριογούρουνα (βίντεο) 

Δράμα: Έτσι βασανίζουν οι κυνηγοί τα αγριογούρουνα για να εκπαιδεύσουν τα σκυλιά τους (βίντεο)

Λασίθι: Αθώωσαν τον κυνηγό που βασάνιζε τον λαγό (βίντεο)

Περιέφερε το κομμένο κεφάλι του λύκου πάνω στη μοτοσυκλέτα του!

Ατιμώρητοι οι δράστες που σκότωσαν και κρέμασαν τον λύκο στους Στάβλους Ευρυτανίας

Ανέβασε στο facebook φωτογραφία με το κομμένο κεφάλι λύκου!

Κάπως έτσι γιορτάζει ο Έλλην χριστιανός κυνηγός…

Ανδρεία δεν είναι να καμαρώνεις δίπλα στα πτώματα των ζώων!

Tagged: , , , , , , , , , , ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

4 Σχόλια

 1. Νίκος

  Το να ανακατευετε σκοπιμως τους κυνηγους με τους λαθροθηρες δεν προκειται να σας δωσει το δικιο. Και αρχιζουμε.

  Το δασαρχειο εχει αμεση επαφη με τα δαση και τη φυση, και μονον αυτο μπορει να ορισει ποτε και πως ο ανθρωπος μπορει να παρει απο αυτην. Κοινως υπαρχουν κανονισμοι βασει αυτων μπορεις να κυνηγησεις αν και εφοσον :
  1)Εισαι στη σωστη εποχη
  2)Τη σωστη ωρα
  3)Με ολα τα χαρτια που χρειαζονται κυνηγωντας μονο τα ειδη που επιτρεπεται να κυνηγησεις
  4)Τηρωντας ολους τους κανονισμου που προφανως οι εν λογω κυριοι στις φωτο δεν τηρουν

  Και ναι μπορεις να σκοτωσεις ενα ζωο και να το φας, και η φυση να μην ζημειωθει καθολου εφοσον ειναι ικανη να αυτοπαραχθει. Οτιδηποτε αλλο εχει να κανει με τα "καημενα τα ζωακια" και τις "αθωες ψυχουλες" ανοικει στην κατηγορια της προσωπικης ευαισθησιας η οποια ανοικει σε αυτους που τη νοιωθουν και κανεις δεν μπορει να υποχρεωσει να κανει καποιον να σταματησει να κανει κατι επειδη ο αλλος πληγωνεται, αλλιως θα ημασταν ολοι βεγκαν νεοφιλελευθεροι και θα καναμε σεξ με δεντρα, χωρις να θιγουμε τη σεξουαλικη τους ταυτοτητα για να μην θιγονται και οι φεμινιστριες.

  Εκτος και αν νομιζει κανεις οτι γενικα το κρεας που τρωμε στα σπιτια το φερνουν οι καλες νεραιδες. Το κρεας απο το κυνηγι εχει πολλα ωφελη.

  1)Ειναι καθαρο χωρις συντηρητικα
  2)Ειναι δωρεαν

  Ανακεφαλαιωνοντας :

  Απο τη στιγμη που ενας κυνηγος κυνηγα βασει κανονων δασαρχειου, δεν υπαρχει κανενα προβλημα στη φυση. Αν υπαρχει, το δασαρχειο θα θεσπισει καινουριους κανονες. Κανενας κυνηγος δεν θα σταματησει να κυνηγα επειδη εσυ πληγωνεσαι, και επεισης, επειδη εσυ θεωρεις τους κυνηγους υπανθρωπους και κομπλεξικους, δεν σημαινει οτι τους κανει κιολας.

  Απολαυσε το σπιτικο μπιφτεκι σου.

 2. Θάνος

  Προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι ως κυνηγοί είναι οικολόγοι. Τον κοροϊδεύουν ότι εμπλουτίζουν την πανίδα, ενώ κάνουν ημιενσταυλισμένη κτηνοτροφία, αφού εκτρέφουν και ελευθερώνουν, για να κυνηγάνε να κάνουν το κέφι τους.
  http://www.inewsgr.com/288/apeleftheroseis-thiramaton-apo-ton-ks-amaliados.htm

  http://www.patrisnews.com/nea-enimerosi/ileia/amaliada-ekrithike-i-meleti-toy-kynigetikoy-syllogoy-gia-apeleytherosi

  http://www.hatzinakis.gr/

  https://youtu.be/Zd5hpBgjym8

  Σκοτώνουν και θέλουν να αφανίσουν ό,τι τρέφεται με ό,τι κυνηγούν κι αυτοί, (ε τι για άλλους θα τα ταΐζουν;) γιατί τα θέλουν όλα για τον εαυτό τους.
  https://youtu.be/GyA581as_Qk

  Ισχυρίζονται ότι απολαμβάνουν την φύση, και μας λυπούνται που δεν ξέρουμε να το κάνουμε κι εμείς, ενώ η φύση δεν είναι καθόλου κίνητρο για να την επισκεφτούν, το κίνητρό τους είναι η κυνηγετική δραστηριότητα. Και μας καυχώνται ότι όλο αυτό το πληρώνουν αυτοί και ότι δεν τους δίνει κανείς μια, και μας καλούν και να πάμε να τους βοηθήσουμε.

  Κάνουν συνεχώς προσπάθειες να αποχτήσουν δύναμη και να απλώσουν παντού τα πλοκάμια τους, για να πάρουν τη φύση υπό τον απόλυτο έλεγχό τους και να κάνουν τα πάντα τσιφλίκι τους.
  Ισχυρίζονται ότι προσπαθούν να την σώσουν από τους εμπρηστές, αλλά αν τους απαγορευτεί η κυνηγετική δραστηριότητά σε ένα δάσος…μάλλον δεν θα έχουν διάθεση να το προστατέψουν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.