Στηρίξτε μας

Παρατηρητήριο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.: Χάρτης από την Ε.Ο.Ε. με τις επιζήμιες για το περιβάλλον ιδιωτικοποιήσεις

16 Σεπτεμβρίου 2014 19:56 | Περιβάλλον
Παρατηρητήριο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.: Χάρτης από την Ε.Ο.Ε. με τις επιζήμιες για το περιβάλλον ιδιωτικοποιήσεις

Στη χαρτογράφηση εκτάσεων του Δημοσίου που είναι προς πώληση (επικείμενες αποκρατικοποιήσεις) και που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) προχώρησε η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (E.O.E.). Η χαρτογράφηση αφορά στις εκτάσεις που η E.O.E. θεωρεί πως η ιδιωτικοποίηση τους πιθανόν να έχει άμεσο αντίκτυπο στο φυσικό περιβάλλον.

Η αποτύπωση αυτή παρουσιάζεται στον διαδραστικό χάρτη με την ονομασία «Παρατηρητήριο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.». Εκεί μπορεί κανείς να διαπιστώσει το μέγεθος των μελλοντικών αλλαγών και επιπτώσεων στον φυσικό πλούτο της χώρας. Συνολικά στον διαδραστικό χάρτη της E.O.E. απεικονίζονται 195 εκτάσεις που είναι προς πώληση και αναφέρονται στο φυσικό περιβάλλον, από τις 412 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. μέχρι στιγμής.

Για κάθε ένα σημείο των προς εκποίηση περιουσιών παρέχονται πληροφορίες που αφορούν στα στοιχεία που παρέχει το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. (εκτάσεις, ενδεικτική αξιοποίηση κ.ά.), σε περιβαλλοντική πληροφορία (επικάλυψη με δίκτυο Natura 2000, απόσταση από ακτογραμμή κ.ά.) καθώς και στις δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τις συγκεκριμένες περιουσίες (Δασαρχεία, Δήμους κ.ά.).

Στον χάρτη προβάλλονται επίσης προστατευόμενες περιοχές όπως Καταφύγια Άγριας Ζωής, περιοχές Natura 2000, Εθνικά Πάρκα καθώς και περιοχές που υπάγονται σε Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, όπως Εθνικοί Δρυμοί.

Στόχος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας είναι ο συγκεκριμένος χάρτης να αποτελέσει απαραίτητο εργαλείο ενημέρωσης των ενεργών πολιτών και των τοπικών κοινωνιών, αλλά και κλειδί στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την κατανόηση των επιπτώσεων που αναμένεται να προκύψουν από την ιδιωτική εκμετάλλευση των εν λόγω δημόσιων περιουσιών.

Η Ε.Ο.Ε. θα διατηρεί ενημερωμένο το Παρατηρητήριο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. σύμφωνα με τις μελλοντικές προσθήκες και τις συνεχείς τροποποιήσεις του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., εφόσον το τελευταίο συνεχίζει να τις δημοσιοποιεί στον ιστότοπό του.

Για ακόμη μια φορά η πρωτοβουλία μιας περιβαλλοντικής μη κυβερνητικής οργάνωσης αντικαθιστά την υποχρέωση του κράτους για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφορίας προς τον πολίτη, αν και το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. όφειλε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Inspire (2007/2/ΕΚ) για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, να παρέχει τα γεωγραφικά δεδομένα αυτών των ιδιοκτησιών εύκολα προσβάσιμα και διαθέσιμα.

Αντί αυτού, όποιος ανατρέξει στη λίστα με τις επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., δεν έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τις ακριβείς συντεταγμένες των ιδιοκτησιών, καθώς δεν παρέχονται (!).

Η ακριβής τοποθεσία των περιουσιών αυτών παίζει ωστόσο - όπως είναι αντιληπτό - καθοριστικό ρόλο, ειδικά σε περιπτώσεις όπως για παράδειγμα τα παράκτια οικοσυστήματα με αμμοθίνες όπου και μερικά μέτρα διαφοροποιούν το καθεστώς προστασίας.

Για το λόγο αυτό, η Ε.Ο.Ε. κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβέστερη ψηφιοποίηση της γεωγραφικής πληροφορίας όπως αυτή απεικονίζεται τις περισσότερες φορές σημειακά και ελάχιστες φορές σε μορφή πολυγώνων στις εικόνες των αρχείων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., που σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επίσημη γεωγραφική πληροφορία.

Επιπρόσθετο πρόβλημα αποτελεί ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων αυτών στον σχετικό ιστότοπο του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. που επίσης δεν είναι προσπελάσιμος από την κεντρική ιστοσελίδα και χρειάζεται ειδική αναζήτηση για την εύρεσή του.

Η τρέχουσα μάλιστα κατηγοριοποίηση και παράθεσή τους έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εξυπηρετεί τον χρήστη, καθώς είναι αδύνατη η άμεση αναζήτησή τους, παρά μόνο εάν ανατρέξει κανείς σε αρχεία pdf δεκάδων σελίδων, καθιστώντας την όλη διαδικασία παρουσίασής τους εκ μέρους του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. πρόχειρη, αν όχι μη διαφανή.

Λαμβάνοντας μάλιστα κανείς υπόψη την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για «πάγωμα» της υπογραφής της σύμβασης για το Ελληνικό - αφορά στην πώληση του 100% των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε.» από το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.- με την κοινοπραξία της Lamda Development, επικαλούμενο τυπικούς και τεχνικούς λόγους, αλλά και παράβαση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του ανταγωνισμού, δεν μπορεί παρά να παραμένει επιφυλακτικός.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία – όπως τονίζει και στο σχετικό δελτίο Τύπου - είναι μια οργάνωση που έχει ως στόχο την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης. Οι ιστορικές αλλαγές στην εκμετάλλευση των δημοσίων εκτάσεων «χτυπούν» ακριβώς στην καρδιά αυτής της σχέσης. Η νέα γενιά νομοθετικών ρυθμίσεων ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου σε ό,τι αφορά τη χρήση, και ιδιαίτερα την πρόσβαση και την προστασία των φυσικών περιοχών που ανήκουν στο δημόσιο.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του διαδραστικού χάρτη Παρατηρητήριο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., ο διευθυντής της Ε.Ο.Ε. Γιώργος Σγούρος επισημαίνει: «Το αδιέξοδο παράδειγμα της Ισπανίας όχι μόνο συνετέλεσε στο μέγιστο στην τροφοδότηση της “φούσκας των ακινήτων” που βούλιαξε την ισπανική οικονομία, αλλά με την κάλυψη του 59% της ακτογραμμής με τουριστικές υποδομές, όπως ξενοδοχειακές μονάδες, γήπεδα golf, μαρίνες κ.ά. χωρίς καμία πρόνοια για την προστασία του περιβάλλοντος οδήγησε σε μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές τραγωδίες.

Η έλλειψη μακροπρόθεσμου οράματος και στρατηγικής για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας καταδεικνύονται εξόφθαλμα από την προχειρότητα της αντιμετώπισης ενός τόσο σοβαρού ζητήματος, με λογικές αμφίβολων, βραχυπρόθεσμων οικονομικών ωφελημάτων. Ευελπιστούμε το Παρατηρητήριο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. να αποτελέσει πολύτιμο οδηγό για την ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών με στόχο την προάσπιση της δημόσιας περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος».

Διαβάστε επίσης:

Μην καταστρέψετε τις ακτές σας όπως η Ισπανία!

Tagged: ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

0 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.