Στηρίξτε μας

Οικολόγοι Πράσινοι προς ΥΠ.Α.Α.Τ.: Συνεχίζονται τα πειράματα σε πιθήκους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης;

21 Φεβρουαρίου 2014 12:31 | Επικαιρότητα
Οικολόγοι Πράσινοι προς ΥΠ.Α.Α.Τ.: Συνεχίζονται τα πειράματα σε πιθήκους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης;

Ανοικτή επιστολή, υπογεγραμμένη από τη Θεματική Ομάδα για τα Δικαιώματα των Ζώων, απέστειλαν εκ νέου οι Οικολόγοι Πράσινοι στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον περιφερειάρχη Κρήτης και στον αρμόδιο προϊστάμενο Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου μετά τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησε η Κτηνιατρική Υπηρεσία Ηρακλείου στην εγκατάσταση εκτροφής και πειραματισμού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τη διερεύνηση πιθανής διεξαγωγής πειραμάτων σε πρωτεύοντα θηλαστικά (μακάκες).

Είχε προηγηθεί επιστολή των Οικολόγων Πράσινων με την οποία ζητούσαν τη διενέργεια ελέγχου, αφού όπως προέκυπτε από επιστημονικά δημοσιεύματα διεξάγονταν πειράματα σε πρωτεύοντα θηλαστικά μη καταγεγραμμένα και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Στην νέα επιστολή, οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητούν, μεταξύ άλλων, διευκρινίσεις για την τυχόν αναπαραγωγή ζώων στις εγκαταστάσεις εκτροφής του Πανεπιστημίου, για τις συνθήκες διαβίωσης των μακάκων και για το γεγονός ότι συνεχίζουν να κρατούνται παρά τη δηλούμενη λήξη των πειραμάτων.

Παράλληλα ερωτάται η Υπηρεσία για ποιο λόγο δεν ήταν ενημερωμένοι - ως όφειλαν - ούτε το ΥΠ.Α.Α.Τ., ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διεξαγωγή πειραμάτων κατά τα προηγούμενα έτη, ενώ ζητούνται συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία από την ελεγκτική υπηρεσία, προκειμένου να απαντηθούν τα σοβαρά ερωτήματα που γεννώνται και με στόχο πάντοτε τη διασφάλιση της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της πληρότητας του ελέγχου.

Ολόκληρη η επιστολή

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη Κρήτης,
Αξιότιμε κύριε Προϊστάμενε Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,

Κατόπιν της υπ.αριθμ.19447/14.11.2013 απαντητικής επιστολής που λάβαμε από το Τμήμα Κτηνιατρικής Ηρακλείου Κρήτης, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τον τρόπο απόκτησης των μακάκων και όλων των εξωτικών ειδών που χρησιμοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης και συμπληρωματικά για την ύπαρξη πρακτικών παραλαβής/αγοράς αυτών των ειδών. Θα θέλαμε επίσης να μας γνωστοποιηθεί αν γίνεται αναπαραγωγή ζώων στις εγκαταστάσεις εκτροφής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι για τα πρωτεύοντα θηλαστικά η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/63/ΕΕ προβλέπει ότι «λόγω της γενετικής τους ομοιότητας με τον άνθρωπο και τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κοινωνικές ικανότητές τους, η χρήση των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου σε επιστημονικές διαδικασίες θέτει συγκεκριμένα ηθικά και πρακτικά προβλήματα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών τους σε σχέση με τη συμπεριφορά και το περιβάλλον τους, καθώς και την κοινωνία, σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον» (άρθρο 17), θα θέλαμε να ενημερωθούμε σχετικά με τις συνθήκες κράτησης των συγκεκριμένων μακάκων:

1. Τι μέγεθος έχουν οι κλωβοί στους οποίους φυλάσσονται;

2. Υπάρχουν κάποια στοιχεία εμπλουτισμού (microenvironmental comfort & enrichment) στους κλωβούς αυτούς, ώστε να εξασφαλίζουν μια στοιχειώδη απασχόληση στα ζώα, δεδομένου του επιπέδου της νοημοσύνης τους; Εξασφαλίζεται, σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία και συγκεκριμένα τα άρθρα 17 και 34, η κάλυψη των αναγκών τους σε σχέση με τη συμπεριφορά και το περιβάλλον τους;

Επίσης, ειδικά για τις συνθήκες κράτησης και πειραματισμού, στο σχετικό έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής του Ηρακλείου αναφέρει γενικώς ότι τηρήθηκαν οι αρχές της μείωσης, της βελτίωσης και της αντικατάστασης (3R). Θα θέλαμε να ενημερωθούμε για τα μέτρα που ελήφθησαν ακριβώς για την τήρηση αυτών των τριών αρχών, όπως και γιατί αφού από τον Αύγουστο του 2012 έχουν λήξει όλες οι εγκρίσεις πειραματισμού, οι μακάκοι παραμένουν στις εγκαταστάσεις εκτροφής του Πανεπιστημίου. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για μεταφορά τους σε κάποιο κέντρο αποκατάστασης;

Σχετικά με την ερώτηση που υπέβαλε η κτηνιατρική υπηρεσία στους ερευνητές αναφορικά με τα πρόσφατα δημοσιευμένα πειράματα σε μακάκους, θα θέλαμε να μάθουμε αν τα εν λόγω εγκεκριμένα πειραματικά πρωτόκολλα παρουσιάστηκαν στους ελεγκτές της κτηνιατρικής υπηρεσίας ή αν οι ελεγκτές αρκέστησαν στη λεκτική διαβεβαίωση των πειραματιστών-ερευνητών.

Τέλος, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε γιατί ενώ υπάρχουν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά όπου αναφέρεται σαφώς η διεξαγωγή πειραμάτων σε μακάκους κατά τα προηγούμενα έτη, δεν αναφέρονται πουθενά μακάκοι για τα εν λόγω έτη ως δηλωμένα αντικείμενα πειραματισμού τόσο στα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και στις σχετικές αναφορές της Κομισιόν, στην οποία η χώρα μας υποχρεούται να δηλώνει τα ζώα που συμμετέχουν σε διαδικασίες πειραματισμού.
Επιθυμούμε να μας κοινοποιήσετε:

1. Το αρχείο εισαγωγής στις εγκαταστάσεις στις εγκαταστάσεις εκτροφής και πειραματισμού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης όλων των πειραματόζωων για το διάστημα 2006-2013.

2. Τις εκθέσεις από τους τακτικούς επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις εκτροφής και πειραματισμούς της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης για το διάστημα 2006-2013.

3. Την έκθεση από τον αιφνιδιαστικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις εκτροφής και πειραματισμού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά την επιστολή μας προς τον Υπουργό Α.Α.Τ.

4. Την υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με τη μη κράτηση πειραματόζωων στους χώρους του Ινστιτούτου.

5. Τα κριτήρια με τα οποία η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας χρηματοδοτεί πειράματα σε ζώα, όπως και το συνολικό ποσό που έχει δαπανηθεί από τον εν λόγω φορέα για το συγκεκριμένο σκοπό για το διάστημα 2006-2013.

6. Τον αριθμό κάθε ζωικού είδους που χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και αναμένουμε τις περαιτέρω ενέργειες της Υπηρεσίας σας».

Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ

Διαβάστε επίσης:

Οικολόγοι Πράσινοι: Επιστολή διαμαρτυρίας για τα πειράματα σε πιθήκους στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Tagged: , , , , ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

1 Σχόλιο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.