Στηρίξτε μας

Εγκρίθηκε το κονδύλι για το πρόγραμμα στείρωσης - διαχείρισης αδέσποτων στην Πάρο

31 Ιανουαρίου 2014 20:00 | Τα καλά νέα
Εγκρίθηκε το κονδύλι για το πρόγραμμα στείρωσης - διαχείρισης αδέσποτων στην Πάρο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του νησιού. Την εισήγηση για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων έκανε ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κουτσουράκης, ο οποίος στην τοποθέτηση του εξηγεί ακριβώς τι ορίζει ο νόμος και τι πρέπει να γίνει ώστε τ’ αδέσποτα του νησιού να είναι φροντισμένα και να μην υποφέρουν.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Ο κ. Κουτσουράκης στην εισήγησή του τόνισε: «[…] Σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010 (άρθρο 83 παρ.2) στις αρμοδιότητες των δήμων είναι και η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, υποχρεώσεις τις οποίες ο δήμος αναλαμβάνει χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να συνοδεύονται από αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις.

Αρμοδιότητες δε, που έπρεπε να μεταβιβασθούν από1-1-2013 μένουν σε εκκρεμότητα με αποτέλεσμα να μη διαθέτει ο δήμος το εξειδικευμένο προσωπικό (κτηνίατρο) που θα μεταφερόταν από την περιφερειακή ενότητα. Με τον νέο νόμο 4039/2012 ορίζεται το νομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να τηρείται για τη διαχείριση των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων, καθώς και τις δράσεις που οφείλει ο δήμος να πράξει και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 περιγράφεται η περισυλλογή και διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ο νέος νόμος διαφέρει από τον προηγούμενο και δεν αποσκοπεί στην ασυλοποίηση των ζώων με τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων, παρά δίνει έμφαση στη λειτουργία δημοτικών κτηνιατρείων σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρημένους από το δημόσιο χώρους, στόχο τον οποίο ο δήμος θα πρέπει να επιδιώξει.

Οι Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου και ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων PAWS, που οφείλουμε πιστεύω να ευχαριστήσουμε και πάλι για την μεγάλη προσφορά τους στο πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, συνέβαλαν με τις παρατηρήσεις των στην σύνταξη της απαραίτητης τεχνικής μελέτης προκειμένου ο δήμος να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών απαραίτητες για το πρόγραμμα διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.

Στη σχετική μελέτη αναφέρονται οι λεπτομέρειες του προγράμματος και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου που έγινε βάσει των τιμών που προσέφεραν οι δύο ιδιώτες κτηνίατροι. Με βάση τα παραπάνω προτείνω ο Δήμος να προχωρήσει σε σύμβαση ανάθεσης εργασιών με απ’ ευθείας ανάθεση στους δύο ιδιώτες κτηνίατρους και να εξουσιοδοτηθεί ο δήμαρχος για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σας γνωρίζω δε ότι έχει εγγραφή στον προϋπολογισμό έτους 2013 δαπάνη για το πρόγραμμα αδέσποτων σκύλων».

Το πρόγραμμα

Σύμφωνα με την εργασία για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων (σήμανση, καταγραφή, εμβολιασμός, στείρωση) αναφέρεται: «[…] με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε κτηνίατρο, για την διαχείριση της παρουσίας των αδέσποτων ζώων στους κοινόχρηστους χώρους του δήμου.

Το έργο αυτό με τις εργασίες στείρωσης και λοιπών επεμβάσεων θα συμβάλει σημαντικά στον έλεγχο του πληθυσμού τους και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Στόχος είναι η προστασία των αδέσποτων ζώων όχι με την ασυλοποίηση τους που απαγορεύεται άλλωστε και από τον νόμο, αλλά με την σταθεροποίηση του αριθμού τους έχοντας ως βασικούς άξονες την περισυλλογή την σήμανση την καταγραφή τον εμβολιασμό την στείρωση την αποπαρασίτωση την περίθαλψη και τέλος την υιοθεσία ή επανατοποθέτηση τους στο περιβάλλον που βρέθηκαν με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο (…)».

Ακόμα, για το έργο διαχείρισης των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

- Περισυλλογή και επιλογή των ζώων που θα γίνεται με ευθύνη του δήμου σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις του νησιού.

- Σήμανση (σκύλων) και καταγραφή των αδέσποτων ζώων που θα πραγματοποιείται στους χώρους που θα οδηγούνται για εφαρμογή του προγράμματος στείρωσης εμβολιασμού κλπ.

- Υποχρέωση του κτηνιάτρου να προσκομίζει στο δήμο έγκαιρα όλα τα στοιχεία του ζώου (είδος ζώου, φυλή, φύλο, χρώμα, μέγεθος, ηλικία, φωτογραφία του ζώου, ημερομηνία περισυλλογής, ημερομηνία στείρωσης, ημερομηνία εμβολιασμού), ώστε ο δήμος να τα καταγράφει στα αρχεία που θα καταρτίσει για τον σκοπό αυτό.

- Υποχρέωση του κτηνιάτρου για την καταγραφή τους στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του υπουργείου.

- Τα σκυλιά προτείνεται να φοράνε περιλαίμιο με κονκάρδα του δήμου που θα γράφει «εμβολιασμένο-στειρωμένο», ενώ στις γάτες σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική θα κόβεται το άνω τμήμα του αυτιού.

Στείρωση - εμβολιασμός

- Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που ασκεί νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα απαιτεί την χρήση αναισθητικών και χειρουργική μέθοδο που επιλέγεται από αυτόν. Τα αδέσποτα ζώα θηλυκά και αρσενικά θα στειρώνονται Τα θηλυκά στειρώνονται κατά προτεραιότητα. Τα ζώα θα παραμένουν στο κτηνιατρείο ή στο χώρο που έχει προεπιλεγεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την αποπαρασίτωσή των και την στείρωση μέχρι την αποθεραπεία τους χωρίς επί πλέον χρέωση.

- Ο εμβολιασμός θα γίνεται πριν την επανένταξη ή την υιοθεσία.

Σημειώνουμε ότι στον προϋπολογισμό του 2013 έχει εγγραφεί ποσό 10.000 ευρώ για τις παραπάνω δράσεις, σύμφωνα πάντοτε με τις υποδείξεις του δήμου και τις συνεργαζόμενες με αυτόν φιλοζωικές ενώσεις.

Το πρόγραμμα για τα αδέσποτα

Η περισυλλογή και η επιλογή των ζώων θα γίνεται με ευθύνη του δήμου σε συνεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις του νησιού. Το πρόγραμμα στειρώσεων αφορά αδέσποτους σκύλους και γάτες που διαβιούν στους δρόμους, στις κατοικημένες περιοχές, αλλά και στα χωράφια στις αγροτικές περιοχές.

Οι γάτες θα πρέπει να στειρώνονται, να εμβολιάζονται και να αποπαρασιτώνονται κατά περίπτωση, να επανατοποθετούνται στο χώρο που βρέθηκαν και να προωθούνται για υιοθεσία. Τα σκυλιά πρέπει να αποπαρασιτώνονται, να εμβολιάζονται, να στειρώνονται, να σημαίνονται ηλεκτρονικά (microchip) και να προωθούνται για υιοθεσία ή να επανεντάσσονται στο φυσικό τους περιβάλλον, στο χώρο που βρέθηκαν αν δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Για κάθε αδέσποτο σκύλο που περισυλλέγεται θα υπάρχει καρτέλα στο Δήμο - σύμφωνα με τη νομοθεσία - η οποία θα περιλαμβάνει φωτογραφία του ζώου και θα αναγράφεται το φύλο, ή φυλή, το μέγεθος, ο αριθμός ηλεκτρονικής σήμανσης και η ονομασία της περιοχής περισυλλογής, η ημερομηνία και το είδος εμβολιασμού, η αντιπαρασιτική αγωγή, η ημερομηνία.

Αντίστοιχα για τις γάτες θα πρέπει να κρατείται αρχείο πόσες στειρώθηκαν, αν εμβολιάστηκαν, χρώμα φύλο ή φυλή και από ποια περιοχή έγινε η περισυλλογή.

Ενημέρωση δημοτών

Στο πλαίσιο της προαγωγής της ζωοφιλίας ο Δήμος Πάρου, σε συνεργασία με φιλοζωικά σωματεία θα ενημερώσει τους δημότες για το πρόγραμμα αδέσποτων του δήμου. Ο Δήμος θα ενημερώνει για το πρόγραμμα το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τα αδέσποτα να είναι υγιή και στειρωμένα και εμβολιασμένα.

Θα ανακοινώσει τηλεφωνική γραμμή για να επικοινωνούν οι δημότες που επιθυμούν να συνεργαστούν και να στειρώνουν τα αδέσποτα της γειτονιάς ή της περιοχής τους. Θα καλεί τους δημότες να δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό και να μάθουν να συμβιώνουν με τα αδέσποτα. Θα καλεί τους δημότες να μην προβάλουν παράνομα αιτήματα για εγκλεισμό, ασυλοποίηση ή εξαφάνιση των αδέσποτων.

Σημειώνουμε, ότι ο νόμος 4039/2012 για την προστασία των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων σε καταφύγια, ορίζει ότι τα ζώα μετά την στείρωση και ηλεκτρονική ταυτοποίηση επανεντάσσονται στο περιβάλλον που βρέθηκαν.

Επίσης, από το δήμο θα γίνει ενημέρωση ότι η κακοποίηση και ο δηλητηριασμός (φόλες) τιμωρούνται αυστηρά από το νόμο. Θα επισημανθεί στους δημότες να μη μεταφέρουν τα αδέσποτα κυρίως γάτες της περιοχής τους ή της γειτονιάς τους σε άλλες περιοχές, αλλά να επικοινωνούν με το δήμο για τη στείρωση και την περίθαλψή τους στο πλαίσιο του προγράμματος.

Θα γίνεται σαφές στους δημότες ότι τα αδέσποτα δεν «φυτρώνουν», αλλά δημιουργούνται από τους ίδιους τους ανθρώπους και τις ανεξέλεγκτες γέννες δεσποζόμενων ζώων και θα τους καλεί να αποβάλουν προκαταλήψεις και να τους γίνει συνείδηση η στείρωση των ζώων συντροφιάς σκύλων και γατών.

Σε ό,τι αφορά τα κυνηγόσκυλα-αλυσοδεμένα-ποιμενικά, επισημαίνεται ότι στο νησί τα αδέσποτα δημιουργούνται κυρίως από τις εγκαταλείψεις κυνηγόσκυλων και από τις ανεξέλεγκτες γέννες των αλυσοδεμένων και εγκαταλελειμμένων σχεδόν σκυλιών, που είναι για φύλαξη του κοπαδιού ή του χωραφιού.

Ο έλεγχος των γεννήσεων των ζώων αυτών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα διότι το φαινόμενο των εγκαταλελειμμένων κουταβιών αλλά και ενήλικων σκύλων αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων και προς την κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να συνεργαστούμε όλοι, φιλοζωικές οργανώσεις και φορείς» καταλήγει ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Κουτσουράκης.

Διαβάστε επίσης:

Βρήκαν 8 κουτάβια κλεισμένα σε τσουβάλι τα 2 ήδη νεκρά στον Πρόδρομο της Πάρου

Πάρος: Βρήκε 4 νεογέννητα κουτάβια ζωντανά κλεισμένα σε σακούλα πεταμένα στον κάδο σκουπιδιών

Οικονομική εξόρμηση για δημιουργία κτηνιατρείου για δωρεάν στειρώσεις αδέσποτων στην Πάρο

Πάρος: Έπνιξε 5 γατάκια πετώντας τα ζωντανά στη θάλασσα!

Οι Φ.Ε.Π. απαντούν σε όλους εσάς που ζητάτε να τρέξουν μόνο οι άλλοι για τα ζώα

Δήμος Πάρου: Ανεπιθύμητα τα σκυλιά στις παραλίες

Πάρος: Εκτέλεσε εξ επαφής το δεμένο σκυλί στις Λεύκες

Tagged: , , , , ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

0 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.