Στηρίξτε μας

Η νέα διαταγή της ΕΛ.ΑΣ. για την κακοποίηση και κακομεταχείριση των ζώων συντροφιάς

5 Απριλίου 2012 10:48 | Χρηστικά
Η νέα διαταγή της ΕΛ.ΑΣ. για την κακοποίηση και κακομεταχείριση των ζώων συντροφιάς

Με μια νέα διαταγή την οποία υπογράφει ο προϊστάμενος του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος, Αδαμάντιος Σταματάκης, ενημερώθηκαν στις 30 Μαρτίου 2012 η Γ.Α.Δ. Αττικής, η Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και η Α.Δ. Περιφέρειας Χώρας σχετικά με νόμο 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».

Η νέα αυτή διαταγή δεν εξηγεί μόνο τι προβλέπει ο νέος νόμος – τον οποίο πολλοί αστυνομικοί αγνοούν – αλλά ενημερώνει τους αρμόδιους, γενικούς διευθυντές κ.ά., ότι είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν στα σοβαρά τις καταγγελίες να τηρούν και να υλοποιούν όσα προβλέπει ο νόμος και όσα ορίζει η νέα διαταγή.

Αυτό το έγγραφο έχει κοινοποιηθεί μεταξύ άλλων και στον αρχηγό και στον υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., στους γενικούς επιθεωρητές της ΕΛ.ΑΣ. στην Βόρεια και Νότια Ελλάδα, στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, στο γραφείο του αρμόδιου υπουργού και του υφυπουργού καθώς και στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Χώρας.

Ο ρόλος της Π.Φ.Π.Ο.

Αυτή η νέα διαταγή είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς αποδεικνύει, ότι η ΕΛ.ΑΣ. αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα του τεράστιου προβλήματος των κακοποιήσεων και της κακομεταχείρισης των ζώων στην Ελλάδα.

Η ΕΛ.ΑΣ. είναι διατεθειμένη και φυσικά υποχρεούται να συμβάλει στην πάταξη αυτών των εγκλημάτων, που όχι μόνο είναι ανήθικα και δεν συνάδουν με το πολιτισμό μας αλλά μας εκθέτουν και παγκοσμίως!

Δε θα πρέπει να παραλείψουμε, να αναφέρουμε, ότι η νέα διαταγή είναι το αποτέλεσμα των διαρκών πιέσεων, που ασκούσε προς κάθε κατεύθυνση η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (Π.Φ.Π.Ο.).

Άλλωστε στις 21 Μαρτίου 2012 πραγματοποιήθηκε και συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων της Π.Φ.Π.Ο. με τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου, και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Νίκο Παπαγιανόπουλο.

Τι αναφέρει η νέα διαταγή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

• Στο άρθρο 21 προβλέπονται οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιμα, που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων του εν θέματι νόμου και τα οποία αναγράφονται σε πίνακα.

• Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του εν λόγω νόμου είναι τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων και οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου. Αν σε ένα Δήμο δεν λειτουργεί υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας, η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται από όργανα άλλης αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (άρθρο 21, παρ. 3)

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

• Στο άρθρο 22 ορίζεται ότι οι διατάξεις του εν θέματι νόμου δεν θίγουν άλλες διατάξεις νόμου ή διεθνών συμβάσεων, που κυρώθηκαν με νόμο και προβλέπουν μεγαλύτερη προστασία σε οποιοδήποτε είδος ζώου. Επίσης δεν θίγονται οι διατάξεις του νόμου «περί θήρας» (Ν.Δ. 86/1969), όπως εκάστοτε ισχύει και οι κανονιστικές αυτού διατάξεις (άρθρο 22, παρ. 1)

3. Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια των (β) και (γ) ομοίων και με στόχο την αποτελεσματική προστασία κάθε είδους ζώου και την πρόληψη - αποτροπή εκδήλωσης οποιασδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς σε βάρος των ζώων (θανάτωση, βασανισμός, κακομεταχείριση κ.λπ.), παρακαλούμε όπως:

• Ενημερώσετε διεξοδικά τις αρμόδιες υφισταμένες Υπηρεσίες σας για τα προεκτεθέντα και τις λεπτομέρειες του σχετικού νόμου.

• Δώσετε κατευθυντήριες οδηγίες - εντολές, για περαιτέρω δραστηριοποίηση των ως άνω Υπηρεσιών σας, αναφορικά με την αυστηρή εφαρμογή τόσο του συγκεκριμένου νόμου, όσο και των νόμων 1197/1981 (ΦΕΚ Α΄- 240) «Περί προστασίας των ζώων», 2017/1992 (ΦΕΚ Α΄- 31) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων», 2015/1992 (ΦΕΚ Α΄- 30) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς» καθώς επίσης και του Π.Δ 160/1991 (ΦΕΚ Α΄- 64) «Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου», σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση.

• Μεριμνήσετε για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού των προαναφερόμενων Υπηρεσιών σας και εκδήλωση συνεχούς ενδιαφέροντος στο ζήτημα της προστασίας των ζώων, το οποίο άλλωστε καταδεικνύει και τον πολιτισμό μιας Χώρας.

• Εξετάζετε άμεσα και με προσοχή κάθε είδους πληροφορία - καταγγελία, απ’ όπου και αν προέρχεται, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, αναφορικά με περιστατικά θανάτωσης - κακοποίησης - κακομεταχείρισης ζώων, προβαίνοντας στη συνέχεια στις απαραίτητες αστυνομικές και δικονομικές ενέργειες κατά παντός υπαιτίου.

- Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας εξακολουθούν να περιέρχονται και μάλιστα με μεγάλη συχνότητα, τέτοιου είδους καταγγελίες, γεγονός που καταμαρτυρεί ότι το εν λόγω φαινόμενο παραμένει έντονο και απαντάται σχεδόν σε ολόκληρη τη Χώρα.

• Συνεργάζεστε με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για τις, μέσω διαδικτύου, παρεχόμενες πληροφορίες - καταγγελίες και διακίνηση υλικού σχετιζόμενου με το εν λόγω αντικείμενο.

• Ενεργοποιήσετε δίκτυο πληροφοριών προς εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας αγνώστων δραστών διάπραξης των προαναφερόμενων αδικημάτων και περαιτέρω παραπομπή αυτών στη δικαιοσύνη.

• Συνεργάζεστε με συναρμόδιες Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται, προς τις οποίες να παρέχετε, κάθε αιτούμενη συνδρομή.

• Αναπτύξετε συνεργασία με τις φιλοζωικές και λοιπές οργανώσεις, τις οποίες να υποβοηθείτε με κάθε τρόπο στο έργο τους, ερευνώντας με ιδιαίτερη προσοχή τις καταγγελίες τους και εντάσσοντας, παράλληλα, τυχόν προτάσεις - παρατηρήσεις αυτών στο σχεδιασμό των Υπηρεσιών σας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος.

4. Οι κ.κ. Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Περιφερειών Χώρας, που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την άσκηση της επιβαλλόμενης εποπτείας - ελέγχου αναφορικά με την πιστή υλοποίηση των διατασσομένων.

ΟΡΙΣΜΟΙ

• Στο άρθρο 1 δίδονται οι ορισμοί εννοιών «ζώο», «ευζωία», «ζώο συντροφιάς», «δεσποζόμενο ζώο», «αδέσποτο ζώο», «επικίνδυνο ζώο» κ.α.

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

• Με το άρθρο 2, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την προστασία των ζώων και την τήρηση των κανόνων ευζωίας τους, για την εφαρμογή και έλεγχο των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.

• Με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου, καθορίζεται ο κτηνίατρος, που έχει πιστοποιηθεί, ως αρμόδιος φορέας, εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και ιδιοκτητών τους στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική βάση.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΩΝ

• Οι φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους (κτηνίατρος), διενεργούν τη σήμανση των ζώων συντροφιάς με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης, καταχωρούν τα στοιχεία τόσο των ζώων όσο και των ιδιοκτητών τους στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση, την οποία τηρούν σε διαρκή βάση και εκδίδουν βιβλιάριο υγείας κατά τη σήμανση των ζώων συντροφιάς ή διαβατήριο, σε περίπτωση που το ζώο θα μεταφερθεί στο εξωτερικό (άρθρο 3, παρ. 3).

• Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, εφαρμόζονται και για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, ενώ καθορίζεται υποχρεωτική η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς, εξαιρουμένων των σκύλων που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη ποιμνίων (άρθρο 4, παρ. 2 & 3α).

• Οι Υπηρεσίες της Δημοτικής Αστυνομίας, της Θηροφυλακής των κυνηγετικών συλλόγων και οι υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου, εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση (άρθρο 4, παρ. 9).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ -

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΖΩΑ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

• Στην παρ. 1 του άρθρου 5, καθορίζονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς (σήμανση και καταγραφή του ζώου, δήλωση απώλειας εντός 5νθημέρου, τήρηση κανόνων ευζωίας, εξασφάλιση υγιεινούς και άνετου καταλύματος, κ.α.).

• Η διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας Κτηνιατρικής του οικείου Δήμου (άρθρο 7). Επίσης, στο ίδιο άρθρο προβλέπονται οι υποχρεώσεις του φυσικού ή νομικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων, που διοργανώνει την εν λόγω έκθεση.

• Η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία είναι επιτρεπτή. Επίσης, η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς είναι επιτρεπτή και σε πολυκατοικίες, που αποτελούνται από δύο διαμερίσματα και πάνω, καθώς και στις μονοκατοικίες, υπό προϋποθέσεις, ενώ απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή ζώων συντροφιάς σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας (άρθρο 8).

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

• Η περισυλλογή και η διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως ορίζεται στο άρθρο 9, αποτελεί υποχρέωση των Δήμων. Δυνητικά η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμο, εφόσον αυτά διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς, που καθοδηγούνται και ελέγχονται στο έργο τους από κτηνίατρο.

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

• Η μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς διέπεται από τις διατάξεις των Κανονισμών 998/2003, 338/2010, 1/2005 και του Π.Δ. 184/1996. (άρθρο 10, παρ. 1).

• Επιτρέπεται, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κ.Ο.Κ. ή Κανονισμών των Μέσων Μαζικής μεταφοράς, η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και στα ταξί και στα επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους (άρθρο 10, παρ. 2).

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΩΝ ΣΕ ΘΕΑΜΑΤΑ

• Με το άρθρο 12, θεσπίζεται απαγόρευση της χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα (τσίρκο ή σε θίασο με ποικίλο πρόγραμμα) και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Επίσης, απαγορεύεται η εκτροφή, η εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώων για οποιοδήποτε είδος μονομαχίας, καθώς και η εκτροφή και χρησιμοποίηση σκύλων και γατών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

• Με το άρθρο 14 καθορίζεται ότι ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του άρθρου 12.

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

• Με την παρ. α του άρθρου 16 και υπό την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, απαγορεύεται ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός.

• Επίσης, με την παρ. β του ως άνω άρθρου, απαγορεύεται η πώληση, εμπορία και παρουσίαση – διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού, όπως βίντεο ή άλλου είδους κινηματογραφικού ή φωτογραφικού υλικού, στα οποία απεικονίζεται οποιαδήποτε πράξη βίας εναντίον ζώου, καθώς και σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ζώων ή μεταξύ ζώου και ανθρώπου με σκοπό το κέρδος ή τη σεξουαλική ικανοποίηση ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά.

• Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχημα, ο υπαίτιος της πράξης αυτής, υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο Δήμο, προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα (άρθρο 16, παρ. γ).

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

• Στο άρθρο 20 προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις. Σύμφωνα με την παρ. 1 αυτού, η παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς κατά τους όρους του εν λόγω νόμου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από (5.000) ευρώ έως (15.000) ευρώ.

• Με την ίδια ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή τιμωρούνται οι παραβάτες των διατάξεων των παρ. α΄ και β΄ του άρθρου 16 (άρθρο 20, παρ. 2).

• Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12 τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο έτη και με χρηματική ποινή από (5.000) ευρώ έως (15.000) ευρώ (άρθρο 20, παρ. 3).

• Οι παραβάτες της διάταξης της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου 5, καθώς και η κλοπή οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και χρηματική ποινή (3.000) ευρώ, ενώ η κλοπή κυνηγητικού σκύλου ή σκύλου βοηθείας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος και χρηματική ποινή από (5.000) ευρώ έως (8.000) ευρώ (άρθρο 20, παρ. 4).

• Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20, η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, που συντάσσεται από την αρμόδια αρχή για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του ιδίου άρθρου, διαβιβάζεται αυθημερόν στον αρμόδιο Δήμο για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.

Διαβάστε επίσης:

Νέα εγκύκλιος της ΕΛ.ΑΣ. για να συλλαμβάνονται όσοι κακοποιούν ζώα

Απολύτως αρμόδια η ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη της κακοποίησης των ζώων

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Απολύτως αρμόδια η ΕΛ.ΑΣ. για τις κακοποιήσεις των ζώων

Ζητούν παρέμβαση Παπουτσή ώστε η ΕΛ.ΑΣ. να παραμείνει αρμόδια για τις κακοποιήσεις

Θυμίζουμε συνοπτικά τι ισχύει για τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων

Οδηγίες αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης κάθε μορφής (για ιδιώτες και σωματεία)

Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ. ο νέος νόμος 4039 για την προστασία των ζώων

Tagged: , , , , ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

18 Σχόλια

 1. maria aga

  Καλησπέρα σας!
  Βρίσκομαι στους Αγ.Αναργύρους, κοντά σε κάποιον ο οποιος, ενεργητικά και παθητικά (μάλλον ενεργητικά) κακοποιεί τα σκυλιά του.
  Είναι κυνηγός, και βάζει 2-3 σκυλους μαζί να ζευγαρώνουν μέσα σε έναν άθλιο μικρό χώρο με μια σκυλίτσα πιθανόν για εμπόριο.
  εννοείται ότι δεν τα ταίζει επαρκώς, δεν τους βάζει νερό, τα πλένει με το λάστιχο (και μετά την γέννα της θηλυκιάς), δεν τα βγάζει ποτέ απο την φυλακή τους και επιπλέον έχει βάλει μπροστά από τα σίδερα σεντόνι που δεν επιτρέπει να δούν ούτε να τα δούμε καλά. όταν φεύγει διακοπές δεν έχει κάποιον να τα προσέχει κι έτσι τα αφήνει στη μοίρα τους.
  Σε παρατήρηση που του έγινε χάραξε ένα αυτοκίνητο (αυτού που τον επέπληξε).
  Εχει κληθεί αστυνομία και υγειονομικό και δεν τους ανοίγει.
  Η γειτονιά τον φοβάται.
  Εγώ σήμερα πήγα στην αστυνομία να κάνω επώνυμη καταγγελία και μου είπε ότι δεν μπορούν να μπουν αν δεν τους ανοίξει και εάν δεν έχουν εισαγγελική παρέμβαση.
  Αλλά και αυτεπάγγελτα όπως μου είπαν πρέπει πρώτα να δούν ιδίοις όμμασι.
  Αν κάνω καταγγελία μόνη η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι τα παραθυράκια του νόμου και την επερχόμενη οργή του.
  Μού είπε ο αξιωματικός ασφαλείας καλύτερα θα ήταν να καταγγείλουμε 2-3 άτομα μαζί όμως δεν υπάρχει άλλος να συνδράμει.
  Ξέχασα να σας πώ ότι έχουμε πάει και στο δήμο αλλά δυστυχώς επιβεβαιώνουν την κακή τους φήμη ώς δημόσιοι υπάλληλοι.
  Αύριο, θα ξαναπάω.
  Θα ήθελα βοήθεια να καταγγείλω όμως θα προτιμούσα μία φιλοζωική εταιρία να αναλάβει το βάρος ώς εταιρία και όχι εγώ σαν ιδιώτης όπου εκτίθεμαι και δεν ξέρω τις συνέπεις από έναν άνθρωπο που έχει τσακωθεί με όλο τον κόσμο και δεν έχει φραγμούς.
  Σας παρακαλώ βοηθήστε με
  Περιμένω απάντησή σας
  Μαίρη Δ. ΄Αγα

 2. Carla walker

  KALO OLA TA BLAH,BLA GIA NOMOUS....EXETE AKOUSE APO ENAN POU PHGE FILAKI? THYMASTE TON RIGA ? TIPOTA....!!!
  SOSAME 30 SKYLIA APO THN DAPHNI PRIN MIA EBDOMADA APO MIA SYLEKTRIA...GEITONES KANANAI KATAGELIES GIA MHNES...OUTE ASTONOMIA OUTE KRATOS !!!! H NOMEI GIA TA ZOA STHN ELLADA EINAI MONO GRAMMENO SE XARTI....EINAI STON ANDROPO NA ENDIAFERETAI...OUTE TON TITLO H STOLI POU FORAIEI....ETZI KAI ALLIOS TA SKYLIA THEN XEROUNE NE DINOUNE FAKELAKIA...

 3. Maria

  ΤΙ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ, (ΣΚΥΛΙΑ ΓΑΤΕΣ) ΠΟΥ ΣΦΑΓΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ "ΩΡΑΙΑ ΠΡΟΤΕΒΟΥΣΑ" ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΕΙΝΑΖΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΝΙΒΑΛΟΥΣ? ΔΕΙΤΑΙ ΦΟΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΟ DEFENCENET.GR

  1. eleni

   Η φωτογραφία είναι ΑΡΧΕΙΟΥ και αναδημοσιεύετε από το 2009 και ίσως ακόμα πιο πριν από δεκάδες ιστοσελίδες. Αυτή η φωτογραφία κανείς δεν γνωρίζει και δεν λέει, που τραβήχτηκε, και ως στοιχείο κανείς δεν λέει, ότι κατατέθηκε στις αρχές!

   Δες εδώ αυτό το blog όπου την ξαναβρίσκουμε δημοσιευμένη το 2009

   http://anergoidimosiografoi.blogspot.hu/2009/03/blog-post_6678.html

   Αυτό το blog αναπαράγει την είδηση ενός άλλου blog που όμως χρησιμοποιεί άλλη φωτογραφία

   http://www.eglimatikotita.gr/2009/03/blog-post_1394.html

    

   1. eleni

    Ακόμη και στην πρόσφατη καταγγελία, που έκανε η Ε.Φ.Ε. στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών οι φωτογραφίες δεν δείχνουν κάποιο μέρος της Αθήνας. Έχουμε δημοσιεύσει σχετικό ρεπορτάζ εδώ:

    http://www.zoosos.gr/article/1937/sphage-zoon-sudrophias-eglema-apo-exathliomenous-anthropous

    Δεν αμφιβάλλουμε, ότι μέσα σε τόσα άλλα συμβαίνει και αυτό. Αλλά μέχρι να δούμε στοιχεία είναι μακρύς ο δρόμος.

    1. eleni

     Φωτογραφίες με κρέας σκύλου μπορείς να βρεις ΠΑΝΤΟΥ στο διαδίκτυο, αφού είναι κρέας, που καταναλώνεται νόμιμα ή παράνομα σε πολλές χώρες!
     Το παιδάκι αυτό μπορεί να είναι τουρίστας σε αγορά σε κάποια χώρα.
     Να προσέχετε από πού αντλείται πληροφορίες για την ενημέρωση σας!
     Και τελικά πρέπει να αποφασίσετε αν είναι έγκλημα να τρώμε μόνο τα σκυλιά και τα γατιά και όχι τα άλλα ζώα!
      

     1. Nina

      Ε μα και εγώ βαρέθηκα κάθε Πάσχα να χλαπακιάζουμε τα αρνιά με το τσουβάλι, κάθε εβδομάδα να τρώμε παϊδάκια και κιμά από ζώα και μετά να κράζουμε τον ταλαίπωρο τον ξένο που δεν έχει να φάει και τρώει σκύλο ή γάτα (που στην χώρα του μπορεί να το τρώνε, όπως εμείς τρώμε αρνί/κατσίκι/μοσχάρι/κοτόπουλο κτλ!)... Μόνο ένας χορτοφάγος μπορεί να ''φωνάζει'' για τα ζώα που τρώγονται, αλλά για ΟΛΑ τα ζώα, όχι μόνο τα σκυλιά!!!

 4. markos dimitriadis

  Epeidi eimaste fili me paradoseis.. mas afora monachos...pos na kollame tin ginaika tou geitona.. mpas kai tin gamisoume. To monon.. pou mas nioazei einai pos na pame stin ekkliseia.. kai na akousoume...tis evloges malakeies kapeiou geronta.. pou..epitithetai frastika kata ton adespoton zoon ekso.
  Eimaste laos.. pou paei stin taverna....kai ginetai kathimerina lioma..ntirrla sto methisi apo ta kraseia....enoo ama doume kana adespoto na mas pilsiazei pairnoume to potiri me to krasi..kai to richnoume kata tou adespotou... min mas faei...to psomi..
  Eimaste oti aksizoume oloi mas. !!
  Skatomathimenoi.....apo mikroi
  Laos.. . gia ftisimo.. gia gelia kai gia klammata!!!

 5. αγγελικη86

  ο κόσμος καίγεται από κάτι ανίδεους όπως εσύ απολίτιστε.
  και να θυμάσαι ότι η παιδεία ενός λαού φαίνεται από τον τρόπο που συμπεριφερεται στα ζώα. επειδή λοιπόν υπάρχουν κάτι ''άνθρωποι'' σαν και εσένα αυτή η χώρα είναι περίγελος διεθνώς για την κακομεταχείριση των ζώων στο εσωτερικό της. και αν θες να ξέρεις,τέτοιοι νόμοι σε άλλες χώρες εάν τους παραβείς δεν πληρώνεις απλά λίγα λεφτά να μείνεις εκτός φυλακής,γιατί τα ζώα σε χώρες του εξωτερικού έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από ότι μέσα στο δικό σου μικρό κ αίδεο μυαλό.

 6. Αγγελικη Ραπτη

  Παλι αυτη η καραμελα........
  Κυριακο ειναι απλο γιατι ο κοσμος ΚΑΙΓΕΤΑΙ!!!
  γιατι παντα ο ανθρωπος κοιταζε την παρτη του και πως θα ειναι καλυτερα ο εαυτουλης του,αγνοωντας,καταπατωντας,εκμεταλλευοντας,κακοποιωντας και πολλα αλλα τετοια παρομοια ρηματα,οποιοδηποτε αλλο ζωντανο ον,υπαρχει πανω σ'αυτον τον πλανητη!!!!!!!!

  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΞΕΡΕΙΣ!!!!!

 7. μαρια χουστουλακη

  ΕΧΕΤΕ ΣΚΕΦΤΕΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΥΡΙΕ Κ ΚΑΙΓΕΤΑΙ?ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΞΙΕΣ ΖΩΗΣ ΣΩΣΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΠΝΙΞΑΝ.ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΒΟΗΘΗΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣ Ο ΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΔΥΝΑΜΟ ΕΜΒΙΟ ΟΝ ΕΙΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ.!!

 8. ellif

  να ΚΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΜΑΡΙΑ ΣΑΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ!!! ΑΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ...ΕΙΤΕ ΕΧΕΤΕ ΖΩΑ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΤΑ ΘΕΛΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΚΟΜΠΛΕΞ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΑΣ!!!

 9. Ελένη Αποστολοπούλου

  Εαν ενοχλείσαι Κυριάκο, γιατί διαβάζεις τη συγκεκριμένη σελίδα?Ο κόσμος είτε καιγόταν είτε όχι, τα ζώα πάντα υπέφεραν γιατί πολύ απλά περιβάλλονται από κάτι π@π@ρες σαν εσένα!Κατάλαβες κόπανε?

  1. Θάνος

   Στον κόσμο που καίγεται συμπεριλαμβάνονται και άλλα είδη όχι μόνο το δικό σου. Δεν είσαι μόνο εσύ στο σύμπαν.

   Τον είδαμε τον κόσμο σου και όταν δεν καίγονταν. Μονίμως στην κλάψα ήταν και στην μιζέρια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.