Στηρίξτε μας

Zήτησαν βοήθεια απ΄τον Δήμο Πειραιά για την προστασία αλόγου και οι αρχές αδιαφόρησαν

14 Ιανουαρίου 2022 20:53 | Καταγγελίες
Zήτησαν βοήθεια απ΄τον Δήμο Πειραιά για την προστασία αλόγου και οι αρχές αδιαφόρησαν

Για μια ιστορία αδιαφορίας από τον Δήμο Πειραιά και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών «Ιππόθεσις» που ζήτησε την προστασία αλόγου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2021 σε θρησκευτική γιορτή των μουσουλμάνων, αλλά το αίτημα του φιλοζωικού φορέα τελικά αρχειοθετήθηκε, γιατί όπως αποδεικνύεται κανείς αρμόδιος δεν νοιάζεται για την προστασία αλόγων, μουλαριών και γαϊδουριών στη χώρα μας παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις υπουργών και άλλων…

 

Ο σύλλογος στην ανακοίνωση του επισημαίνει τα εξής: «Το σύνολο των προσπαθειών μας να βοηθήσουμε τα ιπποειδή στην χώρα μας συνοδεύεται από εμπόδια γραφειοκρατίας και κυρίως την αδιαφορία των αρμόδιων αρχών.  Παραθέτουμε μια από αυτές για καταλάβετε τι σημαίνει να είσαι εθελοντής στο σωματείο μας, να δίνεις τον ελεύθερο χρόνο σου για έναν σκοπό, να σώσεις εκείνους που δεν μπορούν να μιλήσουν και να απαιτήσουν τα δικαιώματα τους και απέναντι σου να έχεις ένα τέρας που παρανομεί και σου βγάζει και την γλώσσα.

Στις 20 Αυγούστου 2021 με απόλυτο σεβασμό σε όλες τις θρησκείες αλλά και με απόλυτο σεβασμό στους νόμους που προστατεύουν τα άλλα έμβια όντα, ζητήσαμε γραπτώς από τον Δήμο Πειραιά και την Ελληνική Αστυνομία τα αυτονόητα όσον αφορά την χρήση και συμμετοχή ίππου σε θρησκευτική εορτή στον Πειραιά.

https://www.protothema.gr/greece/article/1153369/asoura-siites-mousoulmanoi-automastigothikan-ston-peiraia-deite-fotografies-kai-video/

Δεν είχαμε καμία απάντηση.

Αφού πέρασε το χρονικό διάστημα που όφειλαν σύμφωνα με τον νόμο να μας απαντήσουν, απευθυνθήκαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αφού είναι η αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 83, παρ. 1 του ν. 4622/2019 μεταξύ άλλων να ασκεί τις αρμοδιότητες της στο σύνολο των φορέων και υπηρεσιών της Γενικής κυβέρνησης, και στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού.

Η αρμόδια λοιπόν Αρχή που προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών και φορέων όταν δεν τους απαντούν οι ΟΤΑ αρχειοθέτησε ωραιότατα το αίτημα μας!!!! Το άλογο αν κρίνουμε από το πως πέφτει το πανί στα κόκκαλά του σίγουρα δεν υπάρχει πια. Θα απευθυνθούμε λοιπόν ξανά στον Δήμο Πειραιά με την ελπίδα πως ως τις 20 Αυγούστου 2022 θα μας έχουν απαντήσει μήπως καταφέρουμε και σώσουμε το επόμενο.» καταλήγει η ανακοίνωση.

Δυστυχώς η χρήση ζώων στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων επιτρέπεται με νόμο της Ν.Δ. 

Δυστυχώς η χρήση ζώων στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων επιτρέπεται πλέον με νόμο της Ν.Δ. (που ισχύει από τον Σεπτέμβριο του 2021) και έτσι έχουμε ένα τεράστιο πισωγύρισμα, αφού εμμέσως επιστρέφουμε στην εποχή του τσίρκο με δικαιολογία την παράδοση!

Ο νόμος 4830/2021 στο άρθρο 23 (Απαγόρευση συμμετοχής ζώων σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες) για όλα αυτά ορίζει τα εξής: «1. Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε ζώου σε πρόγραμμα ή παράσταση που διεξάγεται σε τσίρκο ή από θίασο με ποικίλο πρόγραμμα.

Απαγορεύεται η συμμετοχή, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, κάθε ζώου σε κάθε είδους παραστάσεις, μη εξαιρουμένων των εκπαιδευτικών παραστάσεων. Εκδηλώσεις με συμμετοχή ζώων στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων επιτρέπονται αποκλειστικά, εάν διασφαλίζεται η ευζωία των ζώων και με υποχρεωτική παρουσία κτηνιάτρου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Απαγορεύεται αυστηρά η κακοποίηση και η σφαγή ζώων στο πλαίσιο αυτό. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 34. Εκδήλωση με συμμετοχή ζώου ή ζώων αδειοδοτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου, όπου θα τελεστεί η εκδήλωση. Ο επιβλέπων κτηνίατρος συντάσσει έκθεση προ της εκδήλωσης, η οποία κατατίθεται στο δημοτικό συμβούλιο πριν την έγκριση της εκδήλωσης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Ο επιβλέπων κτηνίατρος συντάσσει νέα έκθεση μετά το πέρας της εκδήλωσης, στην οποία επιβεβαιώνει ότι δεν παραβιάστηκε η ευζωία του ζώου ή των ζώων που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 22, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Από τις παραστάσεις της παρ. 2 εξαιρούνται: (α) παραστάσεις ιππικής δεξιοτεχνίας και διεξαγωγής αθλημάτων ιππασίας, που περιλαμβάνουν την υπερπήδηση εμποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο ή (β) εκθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 22 ή (γ) περιπτώσεις κινηματογραφικών ταινιών και γενικότερα οπτικοακουστικού υλικού εκπαιδευτικού προσανατολισμού υπό την προϋπόθεση της μη κακοποίησης του ζώου.

Απαγορεύονται η εκτροφή, η εκπαίδευση και η συμμετοχή ζώων σε οποιοδήποτε είδος μάχης. Επίσης απαγορεύονται η εκτροφή, η εξαγωγή και η χρησιμοποίηση σκύλων, γατών, ιπποειδών και ειδών νυφίτσας (mustela putorius furo) για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των παρ. 1, 2, 3 και 4 είναι ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκδίδει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή πραγματοποίησης της εκδήλωσης κατά το άρθρο 81 του ν. 3463/2006 (Α’ 114).

Στις περιπτώσεις που για κερδοσκοπικά, ψυχαγωγικά ή καλλιτεχνικά θεάματα, μουσικής ή παραστατικής ή άλλης τέχνης ή άλλες συναφείς καλλιτεχνικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις ή προγράμματα από τα αναφερόμενα στις παρ. 1, 2, 3 και 4, απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας, ο αιτών την άδεια οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας αρχή, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι δεν διατηρεί ζώα στις εγκαταστάσεις του με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους με οποιονδήποτε τρόπο στο πρόγραμμα ή στην εκδήλωση, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 16.

Η αρμόδια αρχή της παρ. 6 δικαιούται να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο στο σημείο εγκατάστασης της επιχείρησης ή διενέργειας της εκδήλωσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πριν ή και μετά την έκδοση της άδειας, για να διαπιστώσει αν τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Η επιχείρηση οφείλει να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Σε περίπτωση παρεμπόδισης του ελέγχου, δεν χορηγείται η άδεια λειτουργίας ή, αν αυτή έχει ήδη χορηγηθεί, ανακαλείται.

Η αρχή της παρ. 6 είναι αρμόδια για την παραλαβή και εξέταση καταγγελιών σχετικά με παραβάσεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση καταγγελίας, η αρμόδια αρχή υποχρεούται σε άμεσο επιτόπιο έλεγχο το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της καταγγελίας.

Απαγορεύονται οι κληρώσεις, λοταρίες και διαγωνισμοί με έπαθλο ζώα συντροφιάς.

Το παρόν εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 22, καθώς και των ειδικών διατάξεων που αφορούν στα άλογα ιπποδρομιών και τις ιπποδρομίες».

Tagged: , , , , ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

0 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.