Στηρίξτε μας

Νέα εγκύκλιος της ΕΛ.ΑΣ. για να συλλαμβάνονται όσοι κακοποιούν ζώα

9 Οκτωβρίου 2013 20:59 | Χρηστικά
Νέα εγκύκλιος της ΕΛ.ΑΣ. για να συλλαμβάνονται όσοι κακοποιούν ζώα

Με νέα εγκύκλιο η Ελληνική Αστυνομία ενημερώνει τα αστυνομικά τμήματα όλης της χώρας για όλα όσα ορίζει ο νόμος 4039/2012 και ζητάει την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας ώστε όσοι κακοποιούν ζώα να οδηγούνται στη δικαιοσύνη.

Αυτή η τέταρτη κατά σειρά εγκύκλιος της ΕΛ.ΑΣ. την οποία μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε εδώ σελ. 1 και σελ. 2 εξεδόθη στις 2 Ιουλίου μετά συνάντηση των στελεχών της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (Π.Φ.Π.Ο.) με τον επιτελάρχη του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο των τακτικών επαφών που πραγματοποιούν, για να λειτουργούν οι αρχές κατά τέτοιον τρόπο, ώστε κάποια στιγμή τα περιστατικά με τα κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας να αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.

Και αυτή η εγκύκλιος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα που θα συμβάλλει στην ακόμη αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κακοποιήσεων όλων των ζώων και είναι στο χέρι μας να την αξιοποιήσουμε.

Δεν είναι πάρεργο η ενασχόληση με καταγγελίες που αφορούν κακοποίηση ζώου

Ο Σπύρος Παπασπύρου, προϊστάμενος του Επιτελείου, αναφέρει ξεκάθαρα στη σχετική εγκύκλιο  έχουν γίνει καταγγελίες και παράπονα από φορείς, φιλοζωικές οργανώσεις και ιδιώτες καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ γίνονται καταγγελίες στις Αστυνομικές Υπηρεσίες για θέματα εφαρμογής νομοθεσίας περί προστασίας ζώων, οι αρμόδιοι αστυνομικοί είτε δεν έχουν γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, είτε στις περιπτώσει που επιλαμβάνονται, δεν ασκούν επαρκώς τα ανακριτικά τους καθήκοντα, θεωρώντας προφανώς «πάρεργο» την ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο θέμα.

Η νέα εγκύκλιος της ΕΛ.ΑΣ.

ΑΘΗΝΑ 02/07/2013
Αρ. Πρωτ. 71377/13/989391
ΘΕΜΑ: «Προστασία των ζώων. Εφαρμογή του Ν. 4039/2012»
ΣΧΕΤ:
α) Υπ. αριθμ. 71377/12/396322 από 30/03/2012 έγγραφο (ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ/ΤΜΗΜΑΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)
β) Υπ. αριθμ. 71377/13/582667 από 22/04/2013 έγγραφο (ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ/ΤΜΗΜΑΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών διαταγών, που αφορούν το αντικείμενο του θέματός σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας έχουν περιέλθει καταγγελίες και παράπονα από φορείς, φιλοζωικές οργανώσεις και ιδιώτες ότι, σε περιπτώσεις που απευθύνονται στις Αστυνομικές Υπηρεσίες για θέματα εφαρμογής νομοθεσίας περί προστασίας ζώων, οι αρμόδιοι αστυνομικοί υφισταμένων σας Υπηρεσιών, είτε δεν έχουν γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν, είτε στις περιπτώσει που επιλαμβάνονται, δεν ασκούν επαρκώς τα ανακριτικά τους καθήκοντα, θεωρώντας προφανώς «πάρεργο» την ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο θέμα.

Β. Το γεγονός αυτό μαρτυρεί προφανώς ότι οι κατευθυντήριες εντολές – οδηγίες που δόθηκαν με τις ως άνω διαταγές μας δεν αναπτύχθηκαν επαρκώς και δεν έγιναν κατανοητές ή ακόμη ότι δεν μεταβιβάστηκαν καν στα κατώτερα Υπηρεσιακά κλιμάκια.

Γ. Κατόπιν των ανωτέρω και αφού σας υπενθυμίσουμε και πάλι την σοβαρότητα με την οποία η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία αντιμετωπίζει το ζήτημα της προστασίας των ζώων, παρακαλούμε όπως δώσετε εκ νέου οδηγίες – εντολές στις αρμόδιες υφιστάμενες υπηρεσίες σας, μέχρι επιπέδου Αστυνομικού Τμήματος ή και Αστυνομικού Σταθμού (όπου υφίστανται):

(1) Για την ανάπτυξη από τους διοικούντες αξιωματικούς, κατά τις μορφωτικές συγκεντρώσεις του προσωπικού τους, τόσο του περιεχομένου της παρούσας, όσο και των ανωτέρω σχετικών διαταγών, ώστε να κατανοηθούν πλήρως οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της Αστυνομίας στο συγκεκριμένο ζήτημα, όπως αυτές απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία.

(2) Για την περαιτέρω δραστηριοποίησή τους και αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σε κάθε συντρέχουσα περίπτωση και την εκδήλωση των προβλεπομένων αστυνομικών ενεργειών στις οποίες υποχρεούνται να προβαίνουν στις περιπτώσεις αυτές.

- στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων του Ν. 4039/2012 και για την πληρότητα της προανάκρισης, οι αρμόδιοι ανακριτικοί υπάλληλοι, κατά τις επιταγές του άρθρου 183 ΚΠΔ, μπορούν αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα, να διατάξουν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, όταν κρίνουν ότι απαιτούνται ειδικές γνώσεις επιστήμης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου γεγονότος και ειδικότερα στην περίπτωση κακοποίησης ή θανάτου ζώου μπορούν να ζητήσουν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από κτηνιάτρους και αρμόδια εργαστήρια.

- σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 186 ΚΠΔ, όταν δεν υφίσταται πίνακας πραγματογνωμόνων (εν προκειμένω κτηνιάτρων) ή οι αναγραφόμενοι στον πίνακα δεν βρίσκονται στην περιφέρεια του οργάνου που τους ορίζει, είναι δυνατόν να διοριστούν και πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.

(3) για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του προσωπικού των Υπηρεσιών σας και εκδήλωση συνεχούς ενδιαφέροντος στο ζήτημα προστασίας των ζώων, το οποίο άλλωστε καταδεικνύει και τον πολιτισμό μιας Χώρας

(4) Για την αναγκαιότητα της διαρκούς και αμφίδρομης συνεργασίας που θα πρέπει να επιδεικνύεται σε κάθε περίπτωση με Φορείς – Οργανώσεις – ΟΤΑ που υποβοηθούν το έργο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθόσον με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται, αφενός μεν η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση – διαχείριση του προσωπικού και των μέσων, αφετέρου δε η προβολή του έργου αυτής, όπως άλλωστε έχει επισημανθεί στην Αντεγκληματική Πολιτική 2010-2014

2. Οι κ.κ. Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Περιφερειών Χώρας, που κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και την άσκηση της επιβαλλόμενης εποπτείας – ελέγχου αναφορικά με την υλοποίηση των διατασσομένων.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Διαβάστε επίσης:

Εγκύκλιος προς τις Εισαγγελίες για να μην αδιαφορούν για τα εγκλήματα εις βάρος των ζώων

Η νέα διαταγή της ΕΛ.ΑΣ. για την κακοποίηση και κακομεταχείριση των ζώων συντροφιάς

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών: Απολύτως αρμόδια η ΕΛ.ΑΣ. για τις κακοποιήσεις των ζώων

Εγκύκλιος προς τις Εισαγγελίες για να μην αδιαφορούν για τα εγκλήματα εις βάρος των ζώων

Απολύτως αρμόδια η ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη της κακοποίησης των ζώων

Τι κάνουμε αν η Αστυνομία δεν συλλαμβάνει εκείνους που κακοποιούν ζώα;

Tagged: , , , , , , , , , , , , , , ,

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για όσα συμβαίνουν στα ζώα στην Ελλάδα ενισχύοντας το www.zoosos.gr

13 Σχόλια

 1. ΒΟΥΛΑ

  ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΣΚΥΛΟ ΝΑ ΓΑΥΓΙΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΣ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ?????ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΚΑΗΜΕΝΟ!!!!

 2. MARIA

  EGO PISTEYO AKRADANTA OTI OLOI AYTOI POU KAKOPOIOUN ZOAKIA THA TO PLHROSOYN ME KARKINO,KARDIAKO KAI KATATHLIPSH
  KAI AN OXI AYTOI ,TOTE THA TO DOUN EPANO STA PAIDIA TOUS ME NARKOTIKA KARKINOMATA KATATHLIPSI ARROSTIES KAI OTI XEIROTERO BOREI NA TYXEI STA PAIDIA TOYS GIA NA THYMHTHOUN TI KANANE STA ZOA
  TOUS KATARIEMAI NA BASANIZONTAI GIA PANTA

 3. Bασιλικη

  ολα αυτα που κανουμε εμεις ειναι ωραια και καλα...οι υπογραφες ομως και οι διαμαρτυριες οι δικες μας δεν λυνουν το τεραστιο προβλημα κακοποιησεις των ανυπερασπιστων ζωων απο αυτα τα κτηνη που λεγονται ανθρωποι..καθε μερα συμβαινουν τραγικα γεγονοτα τα οποια κανενας δεν αντιλαμβανεται ,παρα μονο οταν ειναι πολυ αργα. Συγκεκριμενα,πριν λιγα χρονια στην γειτονια μου, φολιασανε 5 σκυλακια, Αυγουστο που λειπαμε οι περισσοτεροι που τα προστατευαμε και τα ειχαμε σωσει ηδη μια φορα. Επισης οι αρχες δεν δινουν την απαραιτητη σημασια και αυστηροτητα στην τηρηση των νομων.Επισης τι γινεται με τις περιπτωσεις που τα κτηνη αυτα ενεργουν χωρις να τους παρει ειδηση κανεις?Ποιος ελεγχος υπαρχει στα περιφημα ξενοδοχεια ζωων,τα οποια ειναι ιδιωτικα ,και οι ιδιοκτητες πηγαινουν εκει τα ζωα τους να φιλοξενηθουν ,πληρωνοντας βεβαια για να κακοποιουνται απο ανηδεους αλοδαπους?

 4. Αλεξανδρα

  το θεμα ειναι πως δεν τηρουνται ολα αυτα απο τους αστυνομικους.Νομοι υπαρχουν, αλλα ΔΕΝ τηρουνται! και ειδικα στα ζωα..που αξιζουν κατι παραπανω απο τους ανθρωπους. Αν ηταν ο καθενας ομως στη θεση τους, φυσικα και θα προσπαθουσε να δειξει οτι αξιζει να τηρηθουν οι "κανονες"...ομως δυστυχως κανενας δεν ερχεται σε αυτη τη θεση, ουτε μπαινει στη διαδικασια να σκεφτει πως μπορει να ενοιωθε αν ηταν ζωο και το κακοποιουσαν!

 5. Κλεοπάτρα Θανοπούλου

  Αγαπητοί φίλοι,
  Ξεκίνησα ένα ψήφισμα και σας παρακαλώ να βάλετε την υπογραφή σας. Το ψήφισμα ονομάζεται: Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη: Σταματήστε τις δηλητηριάσεις αθώων ζώων.

  Αυτό το ζήτημα σημαίνει πολλά για 'μένα και προσπαθώ να μαζέψω όσο περισσότερες υπογραφές μπορώ, για να πάμε στο υπουργείο δυνατοί! Ελπίζω στη βοήθειά σας.

  Διαβάστε περισσότερα για το ψήφισμα και βάλτε την υπογραφή σας πατώντας εδώ:
  https://secure.avaaz.org/el/petition/Ypoyrgeio_Dimosias_Taxis_kai_Prostasias_toy_Politi_Stamatiste_tis_dilitiriaseis_athoon_zoon/?Day2Share

  Ψηφίσματα όπως αυτό ξεκινούν πάντα από πολύ χαμηλά αλλά μεγαλώνουν γρήγορα όταν απλοί πολίτες σαν κι εμάς συμμετέχουν.

  Παρακαλώ βοηθήστε με υπογράφοντας και διαδίδοντας αυτό το ψήφισμα.

  Ευχαριστώ πολύ!

 6. aslanidis lazaros.

  ego thelo na ksero ama pefti prostimo se auton pou kakopoiei ta zwa.oxi 20 euro allios 10 ama pas tora.stis ekso xores to prostimo konteuei sta 250 eyro gia otidipote kaneis to zwo.akoma kai ton xwro pou to exeis kai pos to exeis.

 7. nota

  Εγω εχω απορια για το ποσο αρμοδια ειναι η αστυνομια για ολα αυτά. Ξέρω οτι μεχρι πριν εναμιση χρονο για τις επαρχιες ήταν αρμοδια η αγροφυλακη για τις κακοποιησεις ζωων και οχι η αστυνομια. Τωρα οπως μαθαμε η αγροφυλακη καταργηθηκε αλλα ολες οι αρμοδιοτητες αυτης πηγανε στη δασοφυλακη. Οπου υπαρχουν δασοφυλακες σε επαρχιακα σημεια πρέπει να ειναι αυτοι οι αρμοδιοι. Τωρα για τις πολεις δεν ξερω.
  Το λέω με το σκεπτικο οτι η αστυνομια εχει πολλες ευθυνες σε πολλους τομεις. Οι δασοφυλακες καθονται τον πιο πολυ καιρο.

 8. katerina

  Ειναι η πολλοστη φορα που η ελλας στελνει εγκυκλιο για τον νεο νομο για τα ζωα σε ολα τα αστυνομικα τμηματα τησ χωρας υποτιθεται,κι ομως πολλοι αστυνομικοι αγνοουν παντελως το νομο.Με εναν εξ αυτους μαλιστα τσακωθηκα γιατι επεμενε οτι τετοιος νομος δεν υπαρχει κι οτι αυτα ειναι αρμοδιοτητα της Κτηνιατρικης Υπηρεσιασ ακουσον ακουσον!Και απο τα περιστατικα που εχετε αναφερει εδω επισης πολλα αστυνομικα τμηματα το αγνοουν.Τι γινεται λοιπον?Στελνεται μια εγκυκλιος η οποια ποτε δεν διαβαζεται?Που στην πορεια χανεται το "μυνημα"??

 9. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΒΑΙΛΑ

  ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΟΜΩΣ ΑΛΛΟ Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΛΛΗ Η ΠΡΑΞΗ.ΘΑΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ .ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΦΡΙΧΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΣΤΟ FACEBOOK ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΚΕΙ,.ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΨΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΦΙΛΟΖΩΟΙ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΑΚΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥΣ???

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μοιραστείτε

και βοηθήστε κι εσείς!

error: Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου.